Program Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach. Program kształtuje takie umiejętności i postawy jak: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe. Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów w wieku 14-16, głównie z klas 8 szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych oraz klas 1 szkół ponadpodstawowych

Partnerzy projektu

 „ING Bank Śląski i Fundacja ING Dzieciom wspólnie angażują się w edukację finansową młodych ludzi. Wierzymy, że wyedukowani i świadomi swoich wyborów młodzi ludzie w przyszłości będą podejmować dobre decyzje finansowe. Naszą misję realizujemy ze sprawdzonym i doświadczonym partnerem społecznym – Centrum Edukacji Obywatelskiej”.

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej uczniowie zmagają się z zadaniami z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i gospodarki rynkowej. Uczniowie, pracują w małych (4-6 osobowych) zespołach. Podczas kursu na platformie internetowej uczestnicy programu uczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów domowych oraz uczniowie zakładają i prowadzą wirtualne firmy.


 

Aktualności – Młodzi Przedsiębiorczy

Strona 1 z 2


MODUŁ VIII – ROZWIJANIE KOMPETENCJI I ZARZĄDZANIE TALENTAMI.

31.05.2019  |  Alicja Sikora

Na koniec kursu Młodzi Przedsiębiorczy, musieliśmy przyjrzeć się swoim kompetencjom oraz talentom. Ten moduł pozwolił nam podsumować doświadczenie uczestnictwa w tym kursie oraz zastanowić się, jak możemy dalej rozwijać i wykorzystywać to, czego się tu nauczyliśmy. Bardziej niż dotychczas pracowaliśmy indywidualnie.

Dziękuję Wam za ostatni już moduł!
Byłam pod wrażeniem Waszej pracy i dokładności przez cały kurs i niezmiernie się cieszę, że ta praca została wynagrodzona. Do końca utrzymaliście wysoki poziom i mam nadzieje – że tak jak ja z Was – jesteście dumni z siebie. Ogrom pracy, który włożyliście w przygotowania do wielkiego finału jest widoczny i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które zdobyliście będą procentować w przyszłości. Niektóre z nich może już procentują, bo z tego co czytam te 8 miesięcy wspólnej pracy nauczyły Was wzajemnego słuchania i podejmowania decyzji.
Z przyjemnością czytam opinie Waszego nauczyciela na Wasz temat. Na tyle, na ile mogłam Was poznać zdecydowanie się z tym zgadzam!

Widzimy się już niebawem! Dziękuję za tą współpracę – to była przyjemność!
                                                                                  Mentor Daria Żakowska


MODUŁ VII – FINANSE W FIRMIE.

06.05.2019  |  Alicja Sikora

W tym module zajmowaliśmy się zagadnieniami związanymi z finansami naszego przedsięwzięcia.
Sprawdziliśmy, jak wygląda nasza sytuacja finansowa, jakie są koszty założenia naszej firmy, jakie są możliwe źródła pozyskiwania finansów, sposobów finansowania działalności gospodarczej oraz organizacji wspierających przedsiębiorców. Nauczyliśmy się także określać, czym są nakłady i koszty oraz, jak obliczać opłacalność przedsięwzięcia przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.

Wiemy, czym będzie zajmować się nasza firma i skąd będą pochodziły środki pieniężne potrzebne na założenie i prowadzenie działalności. Musieliśmy się zastanowić, czy mamy wystarczającą ilość pieniędzy oraz innych zasobów, by ruszyć z biznesem. Policzyliśmy, jakie będą nasze comiesięczne wydatki i wskazaliśmy 5 kosztów stałych i 5 kosztów zmiennych, które będziemy ponosić każdego miesiąca prowadzenia swojego biznesu.

Kolejny krok to założenie konta przedsiębiorstwa. Przed ostatecznym wyborem banku dla naszej firmy, kolejny raz wybraliśmy się do banku. Na spotkanie z  Panem Jarosławem Fuchsem, dyrektorem regionalnego biura sprzedaży Banku Pekao udał się Eryk. Ostatecznie, spośród oferty kilku banków wybraliśmy bank/konto firmowe, które założymy dla swojej działalności gospodarczej.  Będzie to mBiznes konto Standard w mBanku.

Pozostało nam wskazać mocne i słabe strony naszego biznesu –analiza SWOT- i napisać przemyślany biznesplan.  
No i  życzyć sobie powodzenia!

Opinia nasza i naszego mentora o pracy w module VII

Tak trzymajcie! Bądźcie ciekawi świata, sprawdzajcie, weryfikujcie to doskonała droga.
Oficjalnie już wiemy, że zostaliście wytypowani na konferencję programu Młodzi Przedsiębiorczy, czego bardzo Wam gratuluję. Nie mogło Was tam zabraknąć i ogromnie się cieszę, że Wasza ciężka praca została doceniona


MODUŁ VI – STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY

07.04.2019  |  Alicja Sikora

Naszym zadaniem było opisanie strategii marketingowej tworzonej przez nas firmy.
Musieliśmy wskazać, jakie działania promocyjne (reklama tradycyjna i w sieci, promocja sprzedaży, public relations, sprzedaż osobista) zamierzamy podjąć. Wybierając rodzaj działania promocyjnego musieliśmy się zastanowić, w jaki sposób najbardziej efektywnie możemy dotrzeć do tych klientów, którzy są grupą docelową dla naszego produktu/usługi.

W opisie strategii uwzględniliśmy poniższe punkty:
1.    jakie działania marketingowe zamierzamy podjąć, do kogo będzie kierowana konkretna akcja reklamowa czy promocyjna oraz na czym będzie ona polegała. Musimy pamiętać o swoich grupach potencjalnych klientów,
2.    czy i jakie elementy e-promocji (promocji w Internecie) planujemy zastosować,
3.    wskazać jednego, dwóch elementów public relations, które mogą nam pomóc zbudować pozytywny wizerunek naszego przedsiębiorstwa, jeśli w naszym przypadku ta forma promocji może być skuteczna,
4.    jakie formy promocji sprzedaży możemy zastosować.

Stworzyliśmy hasło reklamowe, plakat reklamujący firmę i ulotkę – będą one reklamowały naszą firmę  i wskazywały zakres jej działalności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwo interesów społecznych i ochrony środowiska oraz nawiązywanie przez firmę dobrych relacji z otoczeniem, w którym działa np. społeczność lokalna. Naszym zadaniem było wskazanie, w jaki sposób założona przez nas firma może być biznesem społecznie odpowiedzialnym i w jaki sposób moglibyśmy w swojej działalności ująć także cele społeczne i środowiskowe.
Strategię marketingową dla naszej firmy można zobaczyć  TUTAJ

Opinia nasza i naszego mentora o pracy w module VI  TUTAJ

Kolejny raz dziękuję za naprawdę kawał dobrej roboty. Nie zwalniajcie, bo dzieje się tu dużo dobrego!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ulotka2-1-e1554644652369.jpeg

    Ulotka reklamowa firmy LABEG


MODUŁ V – BADANIA RYNKU I KONSUMENTA.

16.03.2019  |  Alicja Sikora

Przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego – konsumentów i konkurencji.
Naszym głównym zadaniem w tym etapie było przeprowadzenie badania rynku – wskazanie klienta docelowego oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny Naszych wcześniejszych założeń dotyczących Naszej działalności.
Analiza badań pozwoliła Nam dostosować Nasz produkt, naszą usługę, naszą strategię działania do rzeczywistych potrzeb rynku, a dzięki temu zdobyć rynek i odnieść sukces. Musieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o Naszych potencjalnych klientach – ich zainteresowaniach, oczekiwaniach, możliwościach finansowych, czy mediach, z których korzystają.

Naszymi podstawowymi zadnimi w tym module było:
1. Określenie , jaki jest rejon działania Naszej firmy.
2. Czy będziemy prowadzić sprzedaż lub oferować usługi tylko we własnej miejscowości, w całym regionie, czy też firma będzie miała zasięg ogólnopolski?
3. Zidentyfikowanie, co najmniej dwóch grup docelowych dla Naszych usług oraz przedstawcie ich cech szczegółowych.
4. Przygotowanie i przedstawienie projektu ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród Naszych potencjalnych klientów.
W naszej ankiecie wzięły udział 152 osoby.
Policzyliśmy wyniki badania ankietowego, dokonaliśmy analizy wszystkich wyników i informacji, jakie zdobyliśmy na temat rynku – Naszego otoczenia rynkowego oraz naszych potencjalnych klientów.
W ankiecie dla młodzieży uczestniczyło 103 osoby – 50,5% dziewcząt i 49% chłopców w wieku od 13 do 18 lat.
W ankiecie dla dorosłych uczestniczyło 49 osób- 51%kobiet  i 49% mężczyzn.  69,5% ankietowanych, to osoby pracujące.
Wnioski końcowe:
Z ankiety wynika, że zarówno dorośli jak i dzieci w dużym procencie są zainteresowani taką formą wypoczynku. Dorośli chcieliby spędzić więcej czasu z dziećmi na zaproponowanych przez nas warsztatach. Analiza i wyniki ankiety wskazują, że dobrze określiliśmy grupę docelową, a co za tym idzie, nasza oferta będzie spełniała ich oczekiwania. Wiemy też, że na rynku krakowskim firm oferujących tak szeroką ofertę jak nasza, jest mało. To dla nas szansa.
Wyniki i wnioski z naszych badań można zobaczyć TUTAJ

Opinia nasza i naszego mentora o pracy w module V.

Jestem przeogromnie szczęśliwa, że mogę z Wami pracować. To przyjemność patrzeć jak rozwijacie swoje pomysły z poczuciem, że jako grupa jesteście bardzo dobrze zgrani. Potraficie współpracować, a dowody na to mamy w każdym module. TAK TRZYMAĆ! Bądźcie z siebie dumni, ja ponownie jestem!


Młodzi Przedsiębiorczy już na półmetku!

09.02.2019  |  Alicja Sikora

Praca Młodych Przedsiębiorczych już jest na półmetku. Do końca programu pozostały 4 moduły.
Już wiemy, jaką firmę chcemy założyć i kto będzie naszym klientem docelowym. Jakie będziemy pełnić funkcje w naszej firmie, za co odpowiadać. Przed nami ważne zadanie zbadania rynku odbiorców. Będziemy prosić Nauczycieli i Uczniów o pomoc w wypełnieniu anonimowych, krótkich ankiet.
Więcej o naszej pracy i komentarzach, jakie otrzymujemy od naszej mentorki p. Darii Żukowskiej, można przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce PROJEKTY- Młodzi Przedsiębiorczy.
Opiekun projektu Alicja Sikora


WEBINARIA

08.02.2019  |  Alicja Sikora

Webinarium inaczej webinar to krótkie szkolenie, wykład, seminarium lub warsztat,  transmitowany w Internecie w czasie rzeczywistym, czyli na żywo! 

Choć prowadzący i uczestnicy znajdują się w różnych miejscach,  to pracują ze sobą tak, jak podczas tradycyjnych szkoleń.  W trakcie szkolenia prowadzący i uczestnicy spotykają się w tzw. wirtualnym pokoju szkoleń i wspólnie pracują przy wykorzystaniu przekazu audio-video, prezentacji, materiałów audio-video i elementów interaktywnych, np. ankiety i pytania do uczestników. Uczestnictwo w webinarze jest proste i intuicyjne. Nie potrzebujesz wiedzy technicznej, ani specjalistycznego sprzętu! Żeby wziąć udział w webinarze wystarczy komputer z dostępem do Internetu!

Uczestniczyliśmy już w sześciu webinariach:
1. Rozruszaj swój projekt, czyli narzędzia i aplikacje wspomagające prace projektowe! – webinarium dla Młodych Przedsiębiorczych.
2. Nasze prawa konsumenckie – webinarium dla Młodych Przedsiębiorczych.
3. Zainwestuj u siebie i w siebie! Webinarium dla Was!
4. Webinarium na temat spółdzielczości i działań społecznych
5. „Marketing, czyli nic co ludzkie nie jest nam obce…”, czyli porozmawiajmy o marketingu.
6. „Mądry rozwój – cele Zrównoważonego Rozwoju” czyli, czym jest zrównoważony rozwój.

Więcej o tematyce webinariów można przeczytać TUTAJ


MODUŁ IV – ZAKŁADAMY WŁASNĄ FIRMĘ.

02.02.2019  |  Alicja Sikora

Zakładamy firmę i ustalamy zasady współpracy.

Naszym głównym zadaniem w tym module jest znalezienie pomysłu na własny biznes. Następnie opracowanie i opisanie czym, gdzie i jak będzie zajmować się Wasza firma. Nadanie jej nazwy i stworzenie logo, a także ustalenie, kto czym będzie się zajmował Waszym wirtualnym przedsiębiorstwie. Najpierw musieliśmy odpowiedzieć na następujące pytania.
Na czym polega  Nasz pomysł?
Opisać na czym zamierzamy zarabiać? Jakie produkty/usługi będziemy sprzedawać?
Co Nas wyróżnia?
Co nowego zamierzamy oferować? Czym się będziemy wyróżniać, jakie unikatowe cechy będzie posiadać nasz produkt/usługa? Jakie potrzeby będzie zaspokajał nasz produkt/usługa? Jakie są planowane ceny sprzedaży? Czy i jakimi gwarancjami będzie objęty produkt/usługa? W jaki sposób będzie wytwarzany i jakie są nasze możliwości wytwórcze?
Czego potrzebujmy?
Co jest niezbędne do zrealizowania pomysłu?  Co już posiadamy (zasoby finansowe i rzeczowe)? Czego Nam jeszcze brakuje i jak zamierzamy to pozyskać (np. kredyt bankowy, dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy, fundusze venture capital, itd.)?
Dla kogo przeznaczony jest produkt/usługa?
Identyfikacja rynku docelowego (segmentu rynku) – Na jakim obszarze zamierzamy działać? Kto będzie odbiorcą  produktów/usług (firma, osoba indywidualna, kobieta, mężczyzna, w wieku …, itd.)?

Nasz firma będzie się nazywała LABEG i będzie firmą usługowo – handlową (sklep+ modelarnia)

O naszym pomyśle na biznes można przeczytać TUTAJ.
Opinia nasza i naszego mentora o pracy w module IV.

Powiem krótko, jestem zachwycona! Trzymam mocno kciuki, bo potencjał jest ogromny. Włożyliście w to sprawozdanie bardzo dużo czasu i pracy i to widać. Gratuluję!

Zespół Młodych Przedsiębiorczych w nowym składzie!
Dołączyły do nas Lila Dudek i Paulina Maj. Witamy w zespole.

Modułu III – ZAKUPY I PRAWA KONSUMENTA

02.02.2019  |  Alicja Sikora

RODZINA KUPUJE AUTO

Rodzina Koniecznych z dwójką dzieci zainteresowana jest zakupem nowego samochodu bezpośrednio z salonu dealerskiego. Będzie on służył do codziennego użytkowania i dojazdu do pracy oraz dowozu dzieci do szkoły, a także kilka razy w roku wykorzystywany w dłuższych trasach.
Pomóżcie im podjąć decyzję i przygotujcie dla nich arkusz decyzyjny z porównania 3 wyszukanych przez Was modeli auta. Następnie po analizie zadecydujcie, który z modeli byłby najlepszym wyborem dla rodziny Koniecznych. Uzasadnijcie swój wybór tak, jak byście rekomendowali go rodzinie.

 Wymagania:
1. samochód nowy
2. budżet do 65 000zł
3. rodzaj silnika dowolny, ale o mocy min. 90KM
4. bagażnik o pojemności min. 400L
5. wyposażenie zawierające min: najważniejsze systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego (ABS, ESP,poduszki powietrzne) oraz klimatyzacja

Założenia:
1. 5 lat użytkowania
2. 25 000 km rocznego przebiegu auta

Jakie auta wzięliśmy pod uwagę a jakie zaproponowaliśmy rodzinie Koniecznych przeczytaj TUTAJ.
Nauczyliśmy się być świadomym konsumentem, rozumieć co to jest i jak działa merchandising. 
Umiemy też poprawnie napisać reklamację. 

Nasze opinie i mentora o pracy w module III.
Czego nauczyliśmy się w tym module, jaka jest opinia nasza o pracy nad zagadnieniami o zakupach i prawach konsumenta a jak ocenia nas nasz moderator?  

Możecie być z siebie dumni, ja z Was jestem! Świetnie poradziliście sobie z tymi zadaniami!Moduł II – USŁUGI BANKOWE

02.02.2019  |  Alicja Sikora

PRODUKTY BANKOWE I ICH ZALETY 
Poniżej wymienione zostały różne – produkty oferowane przez banki:
1. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
2. lokaty,
3. konta oszczędnościowe,
4. kredyty,
5. karty kredytowe,
6. karty debetowe.
Wybierzcie jeden z powyższych produktów bankowych  i wymieńcie 3 zalety, jakie posiada”.

Jest wiele różnych ofert lokat. Naszym zdaniem wybór lokaty zależy od potrzeb i sytuacji osoby zainteresowanej. Przedstawione wyżej lokaty mają oczywiście zalety i wady.
W banku Pekao SA atrakcyjny jest wybór terminu końca lokaty, oraz niewielka ilość pieniędzy potrzebnych do jej założenia.
W bankach ING oraz mBank korzystne jest to, że nie ma określonej ilości lokat, tzn. można mieć ich ile się zapragnie.
W przypadku banku BGŻ BNP Paribas atrakcyjna jest możliwość automatycznego odnowienia lokaty. Mamy duży wybór lokat.
Przedstawione wyżej lokaty to lokaty standardowe. Według nas wybór lokaty oraz wybór banku, w którym ją założymy zależy od wielu potrzeb klienta. Dlatego uważamy, że wszystkie te lokaty mają bardzo korzystne oferty.

ZAKŁADAM WŁASNE KONTO
Kolejnym naszym zadaniem było założenie własnego konta bankowego.
Jakie konto bankowe może posiadać 13-latek i jakich należy użyć argumentów, zęby przekonać rodziców, żeby nam je założyli można przeczytajcie tutaj. Zakładam własne konto.

Ciekawą i bardzo wygodną formą płatności jest BLIK. Po spotkaniu w banku z panią Dyrektor, dowiedzieliśmy się, iż z prawnego punktu widzenia BLIK jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia.

Moduł ten zainspirował nas do wizyty w banku. 30 listopada 2018 roku, nasza grupa wybrała się do Alior Banku. Spotkaliśmy się tam z Panią Dyrektor jednego z oddziału tego banku, Joanną Skrobochą. Informacja o naszej wizycie w banku spotkała się z uznaniem koordynatora projektu i została umieszczona na stronie CEO.

Nasza opinia i komentarz mentora. o pracy w module II.

Co mogę dodać na koniec, tak trzymać! Gratuluję i czekam na kolejne wieści od Was.MODUŁ I – SZTUKA BUDŻETOWANIA I OSZCZĘDZANIA.

02.02.2019  |  Alicja Sikora

Naszym zadaniem było przygotowanie miesięcznego budżetu gospodarstwa domowego,  a następnie jego przeanalizowanie.
Wyobraźcie sobie, że jesteście osobami, które tworzą jedno, wspólne gospodarstwo domowe.Określcie dochód Waszego gospodarstwa domowego. Zbierzcie informacje na temat wydatków, jakie ponoszą w ciągu miesiąca Wasze rodziny opłacając koszty stałe, wydatki codzienne oraz okazjonalne. Jaki procent wszystkich kosztów z Waszego budżetu stanowią poszczególne wydatki: koszty stałe, koszty ponoszone na codzienne życie oraz koszty okazjonalne.
Przygotujcie swój miesięczny budżet ucznia określając dochody i wydatki. Zastanówcie się, jakie są źródła najczęściej występujących w Waszej grupie dochodów? Które koszty są najwyższe w Waszych budżetach?. Na co wydajecie najwięcej pieniędzy?. Zastanówcie się, nad tym jakie zmiany moglibyście wprowadzić w swoim budżecie, żeby zyskać oszczędności.


Czego nauczyliśmy się w tym module, czyli opinia o module I. 
Zawsze bardzo ważny jest dla nas komentarz naszego mentora p. Darii Żukowskiej

Oby tak dalej! Dziękuję za to sprawozdanie, ponieważ z wielką przyjemnością je czytałam.1 2