Program „Trzymaj Formę!” ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.  Realizowany metodą projektu, rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę.

http://www.trzymajforme.pl/start-16