„KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”- międzynarodowy projekt edukacyjny.

Do projektu przystąpili uczniowie klasy II SP 36 w Krakowie ich zadaniem jest wykonanie raz w miesiącu pracy plastycznej, wybranej z propozycji zaproponowanych na BLOGU KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Projekt trwa od IX do V w roku szkolnym 2022/2023.

Cele główne projektu:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we

współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23  – p.2 – „Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, p.8 – „Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów”, a szczególnie myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska.

Więcej o projekcie:

https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/2022/08/kreatywne-prace-plastyczne-regulamin.html

Aktualności – Kreatywne prace plastyczne

Strona 1 z 1


Podsumowanie realizacji projektu – Kreatywne Prace Plastyczne

03.06.2023  |  Małgorzata Łyko

Klasa II zakończyła całoroczny projekt „Kreatywne prace plastyczne”, z którego relacje zamieszczane były co miesiąc na szkolnej stronie w zakładce projekty. Podsumowaniem działań dzieci jest krótka prezentacja, do której obejrzenia zapraszają uczniowie.

prezentacja