globusSzkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

Turystyka jest od wielu lat moją pasją. Już w pierwszym roku swej pracy   prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach Kółka Geograficznego. Wtedy znaczną część „wędrówek” odbywaliśmy po mapie świata, ale był też czas na wycieczki w okolice Krakowa. Po wycofaniu ze szkoły podstawowej geografii i wprowadzeniu przyrody zmieniłam nazwę koła i jego charakter. Zamiast zajęć w klasie i sporadycznych wycieczek położyłam nacisk na poznawanie przyrody – właśnie w terenie.

Spotykam się z wszystkimi chętnymi uczniami klas IV-VI raz w miesiącu w soboty. Na początku roku ustalamy terminy i propozycje wycieczek. Dzieci poprzez udział  w zajęciach koła mają możliwość ciekawego spędzenia czasu. Na wspólnych wyprawach nie tylko dobrze się bawią, ale i poznają środowisko, uczą się obcowania z naturą i odpowiedzialności za nią. Uczestnicząc w wycieczkach nabierają dobrego nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Od kilku lat w wycieczkach towarzyszy nam pani Barbara Wieczorek pedagog szkolny.

 

turyst

Oto propozycje wycieczek na stałe wpisane w program Koła.

  1. Formy krasowe w jaskiniach – wycieczka do Jaskini Wierzchowskiej.
  2. Formy ochrony przyrody w Polsce: fauna i flora w Ojcowskim Parku  Narodowym (Grota Łokietka, Brama Krakowska, Dolina Prądnika, zwiedzanie ekspozycji w  Muzeum Przyrodniczym OPN, ruiny zamku w Ojcowie).
  3. Rezerwaty na terenie Krakowa: „ Panieńskie Skałki”, „Bielańskie Skałki”.
  4. Parki krajobrazowe: Rudniański PK, Tenczyński PK, Dolinki Krakowskie.
  5. „Skąd Kraków bierze wodę pitną?” Wycieczka do Dobczyc nad Zbiornik Dobczycki. Problem racjonalnego gospodarowania wodą. Krajobraz Pogórza, zwiedzanie zamku.
  6. „Skarby morza mioceńskiego” – przeszłość geologiczna Krakowa i Swoszowic, stare uzdrowiska w okolicach Krakowa.
  7. Tereny rekreacyjne okolic Krakowa: Las Wolski, szlak Dwóch Kopców, ZOO, Tyniec, Ogród Botaniczny.
  8. Wyjścia na stałe i czasowe do Muzeum  Etnograficznego, Przyrodniczego, Archeologicznego, czy Galerii Afrykanistyki TERANGA.

Oczywiście biorę również pod uwagę propozycje uczniów.

Zapraszam więc wszystkich chętnych do wspólnego wędrowania!

Małgorzata Szostek