dziecko1

Opis placówki.

.Liczba oddziałów: 21 Liczba uczniów: 421

Godziny zajęć lekcyjnych: 8.00 – 15.20

Godziny pracy administracji szkolnej: 7.30 – 15.00

Dyżur dyrektora szkoły dla rodziców: wtorek 14.00 – 5.30

Baza szkoły: – liczba sal lekcyjnych: 15 w tym pracownie: komputerowa, przyrodnicza, fizyczno chemiczna – liczba sal do zajęć w grupach: 1 – baza sportowa: sala gimnastyczna, sala gimnastyczna do zajęć kl. I – III i gimnastyki korekcyjnej,  3 boiska, – otoczenie szkoły: duży, ogrodzony teren do zabaw dla dzieci,

–  certyfikat „Szkoła z klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”,

– realizowane programy: „Bezpieczny Kraków – bezpieczna szkoła”, „Erasmus+”, „Szkoła Młodych Mediatorów”, „Akademia Młodych Matematyków”, „Uczeń Obywatel”, „Szkoła Promująca Zdrowie”,  projekt „STARS”, „SPINKA”, „Zaprogramuj Przyszłość”,  Program profilaktyczny „Pięć porcji warzyw owoców lub soku”, „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, „Szklanka mleka”, „Miś Puchatek uczy nas przepisów ruchu drogowego”, program współpracy ze szkołą z Wiednia,

– osiągnięcia uczniów: laureaci i finaliści wszystkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, laureaci wielu konkursów matematycznych, literackich, plastycznych, artystycznych, sportowych. Szczegóły:  https://sp36.pl/osiagniecia/

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

1.     Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodzica/ opiekuna prawnego.

2.  Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do I klasy na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl, na której rodzice/prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek/zgłoszenie o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie 2 marca do 31 marca 2020. Możliwe jest również wypełnienie wniosku/zgłoszenia w sekretariacie szkoły w  godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 -15.00; wtorek 7.30 – 17.00.

3.  Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony do dyrektora szkoły,  według  zasad określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa nr LXVIII/1677/17 z dnia 29 marca  2017 r.