dziecko1

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

 .

 Sekretariat w marcu czynny 7.30 -15.30, a we wtorki do 17.00.


 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 1 – 29 marca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 21 – 28 maja 2019 r.

.

2.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 marca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 24 maja 2019 r.

.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:  do 1 kwietnia 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 29 maja 2019 r.

.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 12 czerwca 2019 r.

.

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:  9 – 17 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 13 – 18 czerwca 2019 r.

.

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 20 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca 2019 r.