dziecko1Od 1 do 29 marca 2024 trwają zapisy dzieci do klas I.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego  ->  Elemento.

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

1. Harmonogram oraz kryteria rekrutacyjne znajdują się na stronie Portalu Edukacyjnego:   -> https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html

2.  Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do I klasy na stronie

-> https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html 

na której rodzice/prawni opiekunowie wypełniają  wniosek/zgłoszenie o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 1 marca do 29 marca 2024. Podanie można również wydrukować i podpisać w szkole.

By zapisać dziecko do naszej szkoły należy  zaznaczyć Szkołę Podstawową nr 36 jako pierwszą wśród wybranych szkół.

3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych  -> uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 Nasza oferta:

 • nauka z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach;
 • bardzo dobre przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego oraz wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych;
 • drugi język (niemiecki) już od klasy 4;
 • wyjazd do Wiednia w ramach współpracy ze szkołą austriacką;
 • pełna atrakcji i twórczych zabaw świetlica (działa w godzinach od 7.00 do 17.00);
 • doświadczona, doskonaląca swój warsztat pracy kadra;
 • opieka psychologa, pedagoga oraz pedagoga specjalnego;
 • wykorzystanie bogactwa kulturowego Krakowa poprzez liczne wyjścia i wycieczki po mieście i w jego okolice;
 • wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze (np. do Warszawy, Wrocławia, Łodzi i inne);
 • coroczne zawody narciarskie we współpracy ze szkółką narciarską;
 • liczne tradycje m.in. Święto Szkoły w formie festynu, ślubowanie uczniów klas pierwszych, Święto Babci i Dziadka , imprezy w ramach programu STARS, zabawa karnawałowa czy dni otwarte;
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • liczne projekty, programy autorskie;
 • projekty profilaktyczne m.in. „Pięć porcji warzyw owoców lub soku”, „Szklanka mleka”;
 • pyszne obiady przygotowywane na miejscu.

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza jest najstarszą, z tradycjami szkołą w Krowodrzy. Ważnym elementem naszych działań jest edukacja kulturalna i kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowiskiem poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i przyrody. Rozbudzamy wśród swoich wychowanków świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za zdrowe środowisko naturalne.

Nasi uczniowie zastają laureatami i finalistami konkursów kuratoryjnych oraz zdobywają liczne nagrody w innych konkursach. Zobacz zakładkę OSIĄGNIĘCIA.