dziecko1

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej.

1. Szkoła jest objęta systemem ewidencji elektronicznej zapisów do I klasy na stronie www.krakow.elemento.pl, na której rodzice lub prawni opiekunowie mogą wypełnić wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Możliwe jest również wypełnienie wniosku/zgłoszenia w sekretariacie szkoły w podanych niżej godzinach.

 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy I w miarę posiadanych wolnych miejsc, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego złożony do dyrektora szkoły.
złożenie wniosku w sekretariacie szkoły, w dni robocze (pn., śr., czw., pt. w godz.7.30 – 15.30, wtorek w godz. 9.00 – 17.00).

 

Wniosek rejestrowany jest kolejno na liście zapisów.
Zasady rekrutacji określa Uchwała LXVI/1651/17 RMK
oraz zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa

 

Terminarz