Dyrektor szkoły – mgr Ryszard Sikora

Z-ca dyrektora –mgr Małgorzata Szostek

 

Adres

ul. Mazowiecka 70,

30 – 019 Kraków

tel. (12) 633-62-24

tel./ fax (12) 623-73-20

e-mail: sp36@sp36.pl

 

Sekretariat szkoły

czynny od 7:30 do 15:00

 

Pedagog szkolny – mgr  Sabina Biskup

Poniedziałek – 8:00 – 13:00

Wtorek – 10:00 – 16:00

Środa – 7:30 – 11:30

Czwartek – 8:00 – 13:00

Piątek – 9:00 – 14:00

 

Logopeda szkolny – mgr Natalia Pielewska

Wtorek: 12:50 -14:30

Czwartek: 8:55 -9:40, 11:45-12:30

Logopeda szkolny – mgr Marta Przybysz

Poniedziałek: 8:55 – 9:40

Środa: 11:45: 12:30

Logopeda radzi…

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Krzysztof Krall

adres e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl.