Dokumenty szkolne:

»  Statut szkoły

»  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

ksiazki»  Raport ewaluacji zewnętrznej 2010r.

Wymagania edukacyjne i sposoby oceniania:

»    Religia

»    Język polski

»    Historia

»       WOS

»       Język angielski

»    Język niemiecki

»        Matematyka

»        Przyroda

»        Geografia

»        Biologia

»        Chemia

»        Fizyka

»        Muzyka

»        Plastyka

»        Zajęcia techniczne

 »       Technika

»        Zajęcia komputerowe

»    Informatyka

»        Wychowanie fizyczne

 »      Edukacja dla bezpieczeństwa