Dokumenty szkolne:

»  Statut szkoły

»  Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

»  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

»  Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

ksiazki»  Raport ewaluacji zewnętrznej 2010r.

Wymagania edukacyjne i sposoby oceniania:

»     Religia

»  Język polski

»  Historia

»     WOS

»     Język angielski

»     Język niemiecki

»   Matematyka

»   Przyroda

»   Geografia

»   Biologia

»     Chemia

»     Fizyka

»     Muzyka

»      Plastyka

»      Zajęcia techniczne

»      Technika

»  Informatyka

»   Wychowanie fizyczne

»   Edukacja dla bezpieczeństwa

»   Wychowanie do życia w rodzinie