Spotkanie RR 9 IX 2019

16.09.2019  |  Violetta Wilk

1. Składka na Radę Rodziców

Potwierdzona została wysokość dotychczasowej składki na RR ustalona w zeszły roku szkolnym (za głosowało 12 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0).

Zasady wpłacania składki są następujące:

  • 80 zł na pierwsze dziecko, 60 zł na drugie dziecko, 40 zł na każde kolejne dziecko;
  • składki się sumują, a rodzice sami ustalają kolejność dzieci (dotyczy dzieci, które są uczniami naszej szkoły).

Z wpłaconej na poczet RR składki do klasy zostanie zwrócone 25% pod warunkiem: (A) jej terminowego opłacenia do 30.10. danego roku, (B) wpłaty w wysokości co najmniej równej zadeklarowanej.

2. Wybór szkolnego ubezpieczenia NNW

Większością głosów na tegorocznego Ubezpieczyciela została wybrana firma Compensa (za głosowało 12 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0).

Najistotniejsze informacje:

  • grupowe ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne,
  • sporty uprawiane w szkole i poza szkołą objęte składką podstawową,
  • składka roczna wynosi 46,00 zł,
  • szczegóły dotyczące ubezpieczenia (w tym również Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zostaną udostępnione w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

3. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Przyjęto utrzymanie dotychczasowego programu (za głosowało 12 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0).

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Za dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z propozycją Dyrekcji przyjęto (za głosowało 12 osób, wstrzymało się 0, przeciw 0):
02-03.01.2020 (czwartek i piątek po Nowym Roku),
12.06.2020 (piątek po Bożym Ciele).

We wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych będzie funkcjonowała świetlica.

5. Sprawy bieżące:

Nastąpił formalny powrót długich przerw w planie lekcyjnym szkoły:
15-minutowej, śniadaniowej, po 3 lekcji;
20-minutowej, obiadowej, po 5 lekcji.

Poruszona została kwestia remontu boiska – trwa postępowanie sądowe oraz toczy się weryfikacja wyjaśniająca z UMK.

Utrzymane zostały dotychczasowe zasady funkcjonowania sklepiku szkolnego.

Aktualizacja: Urszula Ulanik

1 2 3 4