dziecko8 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 36 im. H. Sienkiewicza 2018/2019

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Violetta Wilk – kl. 3b

Z-ca przewodniczącego – Artur Lamparski – kl 5d

Z- ca przewodniczącego – Ula Ulanik – kl 2b

Skarbnik – Marcin Matusiak – kl 2a

Sekretarz – Barbara Brachowska – kl 6b

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Aneta Żmuda 8a

Joanna Adamska 4a

Maciej Iwaniec 7c

Joanna Brzegowa 6b

 

e-mail: rr@sp36.pl

 

Konto Rady Rodziców  PKO S. A. – 45 1240 4722 1111 0010 4771 7111