dziecko8 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 36 im. H. Sienkiewicza 2022/2023

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Anna Jose da Rosa – kl. 2a

Z-ca przewodniczącego – Violetta Wilk – kl. 7b

Skarbnik – Marcin Matusiak – kl. 6a

Sekretarz – Agnieszka Korpacka – kl. 3b

 

e-mail: rr@sp36.pl

 

Konto Rady Rodziców:     Bank PKO BP   92 1020 2906 0000 1002 0420 3386