W ciągu ostatnich dwudziestu lat, zapadalność na czerniaka w Polsce znacznie wzrosła. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka choroby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w odpowiedzi na te alarmujące statystyki zachęcił nas do realizacji programu „Znamię! Znam je?”.

Celem głównym programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.