„Kinoteka dla każdego człowieka”
projekt Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 36 w Krakowie we współpracy z Centrum Aktywności Seniora „Współpracujmy”, Centrum Aktywności Seniora „Uskrzydlone Wzgórza” i Centrum Aktywności Seniora „Uskrzydleni Wiekiem” Fundacji Współpracujmy.
Przedsięwzięcie zaplanowane jest w ramach działań międzypokoleniowych filmowo-artystycznych.
Ma na celu między innymi:
– rozwijanie kompetencji cyfrowych/informatycznych przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu,
– rozwijanie umiejętności filmowo-fotograficznych poprzez warsztaty, nawiązanie współpracy międzypokoleniowej,
– wymiana doświadczeń między młodzieżą a seniorami,
– rozwijanie myślenia wielopoziomowego.