Samorząd szkolny:

Aktualności – Samorząd szkolny

Strona 1 z 1


Szkolny regał z książkami

20.12.2019  |  Elżbieta Kuc

Z inicjatywy samorządu szkolnego rozpoczęła się akcja „Uwolnij książkę”. Polega na dzieleniu się książkami, które nam są już niepotrzebne, a mogą zainteresować innych. Przynosimy książki na dostępną dla wszystkich półkę na II piętrze, z której każdy może wybrać lekturę dla siebie, czytać na przerwach lub zabrać do domu. Jeżeli macie w domu książkę, którą warto „uwolnić” będzie mile widziana na naszym szkolnym regale.


Mikołajkowy turniej siatkarski

08.12.2019  |  Marta Świerczyńska

6 grudnia w naszej szkole odbył się mikołajkowy turniej siatkarski dla klas siódmych i ósmych zorganizowany przez uczniów klasy 7B – Szymona Bień i Kacpra Pikulskiego. Do rywalizacji sportowej stanęły klasy 7B, 7C, 8A, 8B i 8C. Mecze rozgrywano w dwóch grupach. Zwycięzcy grup zagrali w finale turnieju. Po zaciętych i pełnych emocji pojedynkach drużyny zajęły następujące miejsca:

1 miejsce zajęła klasa 8C wygrywając w finale z klasą 7B, na 3 miejscu uplasowała się klasa 8B, a kolejne miejsca zajęły klasy 7C i 8A.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Dyskoteka andrzejkowa

29.11.2019  |  Marta Świerczyńska

W czwartek 28 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Podczas zabawy włączono się w akcję charytatywną „Ile waży św. Mikołaj?”. W ramach tej akcji Rada Uczniowska zbierała pieniądze przy wejściu do szkoły, a klasa 5 B przeprowadziła kiermasz ciast. Łącznie zebrano 470,76 zł.


Dyskoteka andrzejkowa dla klas 4 – 8

25.11.2019  |  Marta Świerczyńska

Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się w czwartek 28 listopada w godz. 16:30 – 18:30 na sali gimnastycznej. Podczas zabawy będziemy wspierać dzieci i młodzież z ubogich rodzin włączając się w akcję „Ile waży św. Mikołaj”. Aby dołączyć do akcji należy wpłacić przy wejściu 2zł do puszki. Dodatkowo w tym celu będzie prowadzona sprzedaż ciast.

Serdecznie zapraszamy!


Wybory Rady Uczniowskiej

27.09.2019  |  Marta Świerczyńska

26 września odbyły się w naszej szkole wybory Rady Uczniowskiej.

W wyborach startowało 12 kandydatów z klas 5-8. Największą liczbę głosów uzyskał Stanisław Baś z klasy 7c uzyskując 39% wszystkich głosów i zostając tym samym Przewodniczącym Szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany Karol Lużyński z klasy 8c uzyskując 17% głosów. Trzeci wynik uzyskał kandydat z klasy 8a Andrzej Machowski – Gąsior, co sprawia, że będzie on pełnił funkcję Sekretarza.

Frekwencja w wyborach wyniosła 87%, a na podkreślenie zasługuje 100% frekwencja w klasach czwartych.

Liczba nieważnie oddanych głosów w tegorocznych wyborach jest niewielka, bo zaledwie 4%.

Gratulujemy nowo wybranej Radzie Uczniowskiej i życzymy owocnej pracy i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Galeria zdjęć


Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

09.09.2019  |  Marta Świerczyńska

 1. Każda klasa od V – VIII w terminie do 16 września 2019r., może zgłosić swojego, jednego kandydata na przewodniczącego Rady Uczniowskiej do Opiekuna SU.
 2. Kandydat na Przewodniczącego RU powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, odpowiedzialnością, umiejętnościami organizacyjnymi, pracą w zespole i z zespołem, empatią, a także być przyjaźnie nastawiony do ludzi.
 3. Lista zgłoszonych kandydatów, w kolejności alfabetycznej, zostanie przedstawiona 17 września 2019r. na tablicy ogłoszeń SU.
 4. Kampania wyborcza rozpoczyna się 17 września 2019 r. i potrwa do 24 września 2019 r. W sztabie wyborczym kandydata może pracować cakla klasa, która zgłosiła jego kandydaturę.
 5. Wszelkie materiały wyborcze powinny być umieszczane na tablicach 2 i 3 piętra. Pełną odpowiedzialność na treści zawarte w materiałach wyborczych ponosi kandydat na przewodniczącego RU oraz jego komitet wyborczy.
 6. W przypadku dopuszczenia się czynu, który w jakikolwiek sposób naruszałby dobre imię innego kandydata lub członków jego komitetu (wyśmiewanie, obrażanie, poniżanie itp.), niszczenia materiałów wyborczych wywieszonych na szkolnych korytarzach, Opiekun SU może wprowadzić zakaz rozpowszechniania materiałów wyborczych, w tym plakatowania, przez wszystkich kandydatów i ich komitety wyborcze.
 7. Prezentacja kandydatów na forum szkoły odbędzie się 19 września na 1 i 2 lekcji na sali gimnastycznej. Podczas prezentacji każdy kandydat będzie miał możliwość przedstawienia swojego programu wyborczego w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. W prezentacji kandydata może wziąć udział jego komitet wyborczy. Po prezentacji wszystkich kandydatów będzie możliwość zadawania pytań przez wyborców.
 8. Przewodniczącą/Przewodniczącym RU zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę oddanych, ważnych głosów. Zastępcą Przewodniczącej/Przewodniczącego RU zostaje osoba, która otrzymuje drugi najwyższy wynik, Sekretarzem zaś osoba, która otrzymuje trzeci najwyższy wynik.
 9.  Rada Uczniowska wybierana jest na roczną kadencję.
 10. Opiekun SU powołuje Komisję Wyborczą, w skład której wchodzą 4 osoby niebędące kandydatami na Przewodniczącego RU.
 11. Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII odbędą się 26 września 2019 r. według osobnego harmonogramu.
 12. W wyborach może wziąć udział każdy uczeń z klas IV – VIII. Aby otrzymać kartę do głosowania należy potwierdzić swoją tożsamość okazując komisji wyborczej ważną legitymację szkolną.
 13. Wyniki głosowania komisja wyborcza ogłosi w terminie do jednego tygodnia po zakończeniu wyborów. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń SU.