Nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny:

„(nie)trudne dzieci”

który ma na celu wyrównywać szanse dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Realizuje go Fundacja Rozwoju i Terapii Moja Przestrzeń

Program projektu …

Zobacz broszurę …