Młodzież Działa Lokalnie

Wolontariusze Szkolnego Klubu w Szkole Podstawowej nr 36 wezmą udział w projekcie prowadzonym przez Fundację  KDM oraz Młody Kraków 2.0. Celem programu jest wzmocnienie poczucia sprawczości wśród młodych ludzi, uświadomienie mechanizmów za pomocą których młodzi ludzie mogą wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie młodzieży do podejmowania własnych inicjatyw oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich. Dodatkowo zwiększymy ich poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Ważne jest również przeszkolenie młodych osób w zakresie przygotowania i realizacji projektów społecznych oraz realizacji przez nich własnych projektów odpowiadających na potrzeby w środowisku lokalnym, szkolnym czy rówieśniczym.

W ramach projektu wolontariusze opracują, przygotują i zrealizują własne działanie które organizator wesprze finansowo. Na początek odbędzie szkolenie 22.10.2022 r w godzinach 9.00 – 15.00, w zakresie zasad:

  • Tworzenia diagnozy problemu i celów projektu;
  • Przeprowadzenia analizy SWOT
  • Tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu
  • Określenia efektów i rezultatów projektu
  • Wypełnienia wniosku projektowego
  • Tworzenia sprawozdania projektu

Aktualności – Młodzież Działa Lokalnie

Strona 1 z 0


Niestety nie ma postów.