Wymiana Polsko – Austriacka

Od roku 1997 utrzymujemy stały kontakt z austriacką szkołą Hauptschule II, Enkplatz 4 w Wiedniu. Oprócz całorocznych kontaktów listowych, najstarsi uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają raz w roku, pod opieką nauczycieli germanistów, na tygodniowy wyjazd do Wiednia, gdzie austriaccy partnerzy zapewniają atrakcyjny program zwiedzania i bezpośrednie kontakty z rówieśnikami oraz austriacką szkołą.

W ramach rewizyty przyjeżdżają do Krakowa również na tydzień uczniowie z Austrii i są wówczas gośćmi naszej szkoły. Impreza ta cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i uznaniem wśród rodziców.P4270137