„Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w latach 2022-2023. Program realizowany na zlecenie Województwa Małopolskiego zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Czytaj więcej …

https://tydecydujesz.babinski.pl/