Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkołę w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo – profilaktycznego. Celem projektu jest pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/profilaktyka-na-miare/

Aktualności – Profilaktyka na miarę

Strona 1 z 0


Niestety nie ma postów.