Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkołę w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo – profilaktycznego. Celem projektu jest pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/profilaktyka-na-miare/


Aktualności – Profilaktyka na miarę

Strona 1 z 1


Etap pierwszy realizacji projektu – badania pilotażowe 2022 r.

23.01.2023  |  Magdalena Łysek

W ramach projektu ,,Profilaktyka na miarę” w okresie od 18 listopada do 21 grudnia 2022 roku realizowane były badania pilotażowe na platformie diagnostycznej on-line (diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy). Badaniami zostali objęci uczniowie w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8; nauczyciele oraz rodzice uczniów. Wyniki badań zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania treści do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.