Fundusz Pomocy Finansowej dla uczniów SP36

27.09.2022 |  Kinga Dobrodziej-Szymczyk

Rada Rodziców powołała do życia Fundusz Pomocy Finansowej dla uczniów naszej szkoły. Każdy, kto potrzebuje wsparcia finansowego, bez względu na swoje pochodzenia czy status społeczny może zgłosić takie zapotrzebowanie. W ramach Funduszu dofinansowane mogą być np. wycieczki klasowe, wyjazdy szkolne, ale także inne wydatki, tj. książki czy ubezpieczenie. Dofinansowania przyznawane będą dwa razy w ciągu roku szkolnego: w październiku i kwietniu.

 

Potrzebę dofinansowania powinien zgłosić wychowawca lub przedstawiciel trójki klasowej, po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów swojej klasy, w tym po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy Rady Rodziców rr@sp36.pl do dnia 30.09. (w bieżącym roku wyjątkowo do 15.10.2022 r.) lub 31.03.2023 r. W treści maila prosimy podać cel dofinansowania, informację o wnioskowanej kwocie, ilości osób objętych pomocą oraz planowanym terminie realizacji przedmiotu dofinansowania.

Bieżący rok szkolny Rada Rodziców traktuje jako pilotażowy. „Chcemy się przekonać, jaka skala pomocy jest potrzebna naszym uczniom” – deklaruje prezydium RR. Dlatego o wysokości przyznanego wsparcia Rada Rodziców poinformuje wnioskodawców w terminie około 2 tygodni.

 

***************************************************************************************************************************

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć finansowo Fundusz Pomocy, mogą wpłacać kwoty w dowolnej wysokości na poniższe konto.

Rada Rodziców SP36 w Krakowie
Bank PKO BP 94 1020 2906 0000 1902 0420 3394
tytuł: Fundusz Pomocy Finansowej

***************************************************************************************************************************