Spotkanie RR 10 IX 2018

18.10.2018  |  Violetta Wilk

 

1. Ubezpieczenie NNW

Po rozpoznaniu i porównaniu ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych została wybrana firma Compensa oferująca najciekawszy pakiet ubezpieczeniowy przy relatywnie najniższej składce rocznej. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu:

  • Śmierć wskutek NW 20.000 zł
  • Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru +50% (30.000 zł)
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 15.000 zł
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek sabotażu i terroru +50% (22.500 zł)
  • Świadczenie za tzw ból, gdy nie ma trwałego uszczerbku 1,5% SU (225 zł)
  • Dodatkowo: 200 zł za użądlenie lub pogryzienie przez psa/kota, świadczenie szpitalne 35 zł/dzień, zwrot kosztów korepetycji koniecznych po NW, zwrot kosztów operacji plastycznej po NW
  • Sporty uprawiane w szkole i poza szkołą objęte składką podstawową.

Składka roczna 43,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia można pobrać ze strony OWU NNW Szkolne.

 

2. Składka na RR

Potwierdzona została wysokość tegorocznej składki na RR, ustalona w czerwcu b.r. Zasady wpłacania składki są następujące:

80 zł pierwsze dziecko
60 zł drugie dziecko
40 zł każde kolejne dziecko
Składki się sumują, rodzice sami ustalają kolejność dzieci (dotyczy dzieci, które są uczniami naszej szkoły).
 
3. Zmiany w Regulaminie RR
Zatwierdzone zostały zmiany w regulaminie, dotyczące zwrotów do klas, o których RR dyskutowała w czerwcu b.r.. Ustalono, że z wpłaconej na poczet RR składki, do klasy zostanie zwrócone 25% pod warunkiem terminowego jej opłacenia (do 30.10. danego roku) w wysokości co najmniej równej zadeklarowanej.
Regulamin RR można pobrać ze strony Regulamin Rady Rodziców SP36-v.2018
 
4. Program profilaktyczny i wychowawczy szkoły
Bez zmian, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, został zatwierdzony program profilaktyczny i wychowawczy przedstawiony przez pana Dyrektora.
1 2 3