Regulamin konkursu plastycznego-„Tolerancja-życzliwość na co dzień”

15.11.2022 |  Agnieszka Dulny

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Tolerancja-życzliwość na co dzień”

(16-22.11.2022)

1.Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci postaw tolerancji i życzliwości oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat.

2.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas 1-8

3.Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach

Klasy 1-3

Klasy 4-5

Klasy 6-8

4.Temat pracy ” Tolerancja-życzliwość na co dzień”

5.Tworząc pracę plastyczną należy odwołać się do takich wartości jak miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego człowieka, akceptacja, równość itp. Wszystko zależy od waszej wyobraźni i interpretacji😊

6.Forma pracy: indywidualna

7.Format pracy: A4 lub A3

8.Technika pracy: rysunek, malarstwo, kolaż (trwały)

9.Prace należy oddać do dnia 22 listopada, do pani Agnieszki Dulny lub wychowawców.

10.Prace powinny być podpisane na odwrocie(imię, nazwisko, klasa), estetyczne i wykonane SAMODZIELNIE (tutaj kładziemy największy nacisk)

11.Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 24.11.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  DO UCZESTNICTWA I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!:)