Wizyta studyjna w Krakowie

30.10.2018  |  Ryszard Sikora

W dniach 8 – 12.10.2018r gościliśmy w Krakowie przedstawicieli instytucji partnerskich, którzy przyjechali do nas na zaplanowaną wizytę studyjną. Tym razem program wizyty skupiony był na pokazaniu tego jak wykorzystujemy zasoby środowiska lokalnego do realizacji celów edukacyjnych, uczenie się uczniów przez badanie oraz innowacjach w nauczaniu. W pierwszym dniu wizyty wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z możliwościami nauczania ekspedycyjnego podczas wyprawy do Ojcowskiego Parku Narodowego, podczas której nie tylko podziwiali jesienne uroki parku, ale przede wszystkim musieli wykonać zadanie związane z rozpoznawaniem zaobserwowanych elementów flory przy pomocy aplikacji na smartfon. Zadanie to uczestnicy wykonywali w międzynarodowych grupach, a jego efekty prezentowali w pięknych okolicznościach Zamku w Pieskowej Skale.

W kolejnych dniach nauczyciele poznawali naszą szkołę, rozmawiali z uczniami o szkole podczas spotkania, na którym uczniowie zaprezentowali jak widzą swoją szkołę. Uczestniczyli też w zajęciach lekcyjnych organizowanych w szkole oraz poza szkołą. Nasi nauczyciele pokazali gościom jak uczniowie uczą się przez działanie na lekcjach geografii (M. Szostek), muzyki (A. Dulny, M. Bubula)), zajęć komputerowych (A. Sikora), biologii (M. Grosiak), przyrody (M. Świerczyńska), matematyki (M. Pikuła-Miśkowicz), edukacji wczesnoszkolnej (J. Stachowicz) oraz podczas zajęć z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego: 

  • warsztatów zorganizowanych dla uczniów kl. IIIa (M. Mleczko) w galerii malarstwa w Sukiennicach -„Zabawa z Mistrzami” – „Maluje, pudruje i trochę czaruje. Tu uwydatni, a tam zretuszuje. Czy Matejko był dentystą, a Chełmoński Maszynistą?”, podczas których w ciekawy sposób wspólnie zgłębiali tajniki i sztuczki mistrzów pędzla, 
  • warsztatów dla kl. IIIb (u. Faron) ” Królestwo zwierząt” utrwalających wiedzę na temat kontynentów i przystosowania się najciekawszych gatunków zwierząt do panujących na nich warunków życia. Tworząc samodzielnie plastyczne ” żyjące” kontynenty uczniowie zobaczyli jak różnorodny i bogaty jest jeszcze świat zwierząt i dlaczego warto o niego dbać
  • warsztatów dla kl. IIb (a. Daniek) “Fizyka jest super!” w Instytucie Fizyki Jądrowej, podczas których, dzięki uczestnictwu w ciekawych doświadczeniach i pokazach, dzieci mogły przygotować zmotywować się do poznawania tajników fizyki.

Bardzo ważnymi elementami wizyty były spotkania gości z nauczycielami naszej szkoły, podczas których omawiano obserwowane zajęcia, przedstawiano własne refleksje i uwagi na temat zajęć, dzielono się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Uzupełnieniem były warsztaty dla wszystkich uczestników – „Badanie w działaniu” prowadzone przez dr Jakuba Kołodziejczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podsumowując wizytę wszyscy uczestnicy deklarowali zadowolenie i wskazywali wiele pozytywnych efektów wizyty, które mogą być dla nich inspirujące dla organizowania procesu uczenia się uczniów.

więcej zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/PupcFyApKek7J4XGA


Międzynarodowe spotkanie projektowe

30.10.2018  |  Ryszard Sikora

W dniach 8 – 9.10.2018r. odbyło się w Krakowie spotkanie partnerów projektu poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją projektu – finansowych, przeprowadzeniu na platformie ankiety dla nauczycieli i sposobu analizy wyników tej ankiety oraz napisania raportu z tych badań, sposobu realizacji wizyt studyjnych przez nauczycieli oraz materiałów powstających w projekcie. Zaplanowano też działania jakie mają wydarzyć się w projekcie w najbliższym czasie: wizyta studyjna nauczycieli na Łotwie oraz wizyta partnerów projektu podsumowująca projekt w Walii.


Wizyta studyjna Islandia 14.05-18.05.2018

24.06.2018  |  Małgorzata Szostek

W dniach 14.05 – 18.05.2018 odbyła się piąta wizyta studyjna nauczycieli w ramach projektu Erazmus+  „Kultura uczenia się”. Organizatorem wizyty była islandzka szkoła Aslandsskoli z Hafnarfjordur trzeciego co do wielkości miasta Islandii, położonego w obrębie zespołu miejskiego Wielkiego Reykjavíku. Wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły i uniwersytety z Polski, Walii i Łotwy oddelegowały po 2 osoby z każdej placówki. Naszą szkołę reprezentowały Marta Lenda i Małgorzata Szostek (grupa studyjna). W pracach grupy zarządzającej projektem w dniach od 14.05 do 16.05.2018 uczestniczył Ryszard Sikora. Program studyjnej wizyty obejmował wykłady, warsztaty oraz obserwacje organizacji pracy i nauczania w Aslandsskoli. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miała na celu poznanie sposobów kształtowania u uczniów umiejętności pisania, czytania i kompetencji cyfrowych oraz roli instytucji wspierających szkołę w dążeniu do podnoszenia jakości pracy. Bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa, z której korzystają uczniowie, to jedno z wielu źródeł sukcesu edukacyjnego Aslandsskoli. Sport i aktywność fizyczna przyczyniają się bowiem do dobrego samopoczucia i wzrostu pewności siebie. Omówiono sposób wprowadzenia iPadów do klas i ich wykorzystanie w procesie edukacyjnym. Istotnym punktem wizyty była możliwość dyskusji na temat kultury uczenia się w szkole i rozmowy z uczniami, jak oni postrzegają szkołę i jakie mają doświadczenia edukacyjne.

Zdobyte wiadomości i umiejętności są inspiracją do dalszej pracy. Zostaną wykorzystane do planowania organizacji procesu kształcenia w szkole, do tworzenia intelektualnych rezultatów projektu np. opisów działań, scenariuszy, przewodników i przygotowania partnerskiej wizyty studyjnej w październiku 2018 w Krakowie. Oczekiwane rezultaty projektu: to wzmocnienie jakości zarządzania, pedagogiki i polityki w zakresie edukacji szkolnej, wzmocnienie kompetencji i uczenia się wszystkich uczniów poprzez organizację procesu kształcenia w szkołach, tak by pomóc uczniom uczyć się efektywnie. Cel ten osiągniemy poprzez wzmocnienie profesjonalizmu nauczycieli.


Szkolenie nauczycieli

05.03.2018  |  Ryszard Sikora

Na początku marca odbyło się szkolenie nauczycieli „Początek i koniec lekcji a motywacja do uczenia się uczniów”, dzięki któremu nauczyciele poznali wiele sposobów na to by poprzez odpowiednie zaprojektowanie początku i końca lekcji zmotywować uczniów do uczenia się.


Badanie ankietowe uczniów

04.01.2018  |  Ryszard Sikora

W listopadzie uczniowie klas 5 i 6 wypełniali ankietę dot. ich uczenia się. Taką samą ankietę wypełniali uczniowie we wszystkich partnerskich szkołach. Wyniki ankiety pozwoliły na stworzenie raportu, dzięki któremu mogliśmy wyciągnąć wnioski pozwalające nam na lepsze zorganizowanie procesu uczenia się uczniów w naszej szkole.


Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się – warsztat dla nauczycieli

05.12.2017  |  Ryszard Sikora

28.11.2017r. odbył się warsztat dla nauczycieli „Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się uczniów”, którego celem było poznanie roli emocji w procesie uczenia się uczniów oraz strategii związanych z motywacją uczniów do uczenia się, wykorzystanie wiedzy o emocjach dla rozwijania kompetencji nauczycielskich.


Wizyta studyjna nauczycieli na Łotwie

22.11.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 6 – 10.11.2017r. nauczyciele naszej szkoły byli uczestnikami wizyty studyjnej w szkołach partnerskich na Łotwie Gulbenes 2.vidusskola, Lizuma vidusskola oraz Uniwersytecie Łotewskim w Rydze. Podczas wizyty nauczyciele zapoznali się z systemem edukacyjnym Łotwy, dzięki czemu mogli odkryć podobieństwa i różnice między krajami, zobaczyli jak pracują na lekcjach łotewscy nauczyciele, jak szkoły współpracują z lokalnymi społecznościami.


Międzynarodowe spotkanie projektowe

30.10.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 22 – 23.10.2017r. odbyło się w Rydze spotkanie partnerów projektu poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją projektu – finansowych, przeprowadzeniu na platformie ankiety dot. uczenia się uczniów i sposobu analizy wyników tej ankiety oraz napisania raportu z tych badań, sposobu realizacji wizyt studyjnych przez nauczycieli (proponuje się metodę action research). Zaplanowano też działania jakie mają wydarzyć się w projekcie w najbliższym czasie: wizyta studyjna nauczycieli na Łotwie, w Walii oraz na Islandii.


Praca nad projektem

21.09.2017  |  Ryszard Sikora

19.09.2017 grupa nauczycieli pracowała nad ustaleniem głównych działań nauczycieli związanych z realizacją projektu. Ustalono, by za priorytetowe przyjąć wykorzystanie emocji i współpracy pomiędzy uczniami dla procesu uczenia się uczniów. Nauczyciele przygotują lekcje i podzielą się swoimi refleksjami i doświadczeniami w tym zakresie. Przygotują też scenariusze zajęć, które staną się produktami projektu.


Międzynarodowe spotkanie projektowe

09.06.2017  |  Ryszard Sikora

W dniach 15 – 16 maja 2017r. odbyło się Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów projektu.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace w projekcie i efekty tych prac. Omówiono zasady finasowania działań w projekcie i sposób ich dokumentowania. Dyskutowano o tym jak uniwersytety mogą pomóc szkołom w doskonaleniu i tworzeniu skutecznych środowisk uczenia się? Jak sprawić, by materiały wypracowane w projekcie były przydatne?

Zdecydowano się pracować nad zrozumieniem przez nauczycieli procesu uczenia się, uczenia się we współpracy, roli motywacji i emocji oraz wybranym przez szkołę kluczowym dla niej obszarem.

Omówiono sposoby oceny projektu i zaplanowano działania na najbliższy okres oraz wizytę partnerską (październik) oraz wizytę studyjną (listopad 2017 w Rydze).

 


1 2