Sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach projektu „Seniorzy i My”

 1. 12.2017r. Uczniowie klasy VI A oraz VII C (łącznie 33 osoby) pod opieką Pani Katarzyny Bobak oraz Pani Marty Bubuli odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Helclów. Dzieci zaśpiewały kolędy, złożyły życzenia oraz wręczyły podopiecznym DPS własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne (stronę dekoratorską wsparła swoją pomocą Pani Agata Daniek). Było to ogromne przeżycie zarówno dla Uczniów naszej Szkoły, jak i pensjonariuszy. Dzieci zobaczyły, że osoby starsze i samotne borykają się z wieloma problemami. Radosne i przyjazne twarze Uczniów naszej Szkoły wywołały mnóstwo uśmiechu i dostarczyły chwil wzruszeń Seniorom.

Link do wiadomości na temat wydarzenia, umieszczonej na stronie Szkoły oraz galerii:

 https://sp36.pl/koledowanie-dps-im-helclow/

 1. 01.2018r. w klasie IV A (22 osoby) na lekcji języka polskiego został zrealizowany temat „Czego można nauczyć się od dziadka”? (prowadząca lekcję: Sylwia Kondek)

We wstępnej fazie lekcji, Uczniowie wskazywali cechy idealnego (ich zdaniem) dziadka. Odpowiadali na pytania: Jaki jest? oraz: Co robi?  Jak się zachowuje?

W części właściwej lekcji, Uczniowie zapoznali się z fragmentem książki „Mój dziadek był drzewem czereśniowym” (autor: Angela Nanetti, tłumaczenie: Jarosław Mikołajewski i Magdalena Mikołajewska; fragment książki wchodzi w skład rozdziału „W domu” podręcznika do języka polskiego, do klasy czwartej,  seria „Między nami”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe). Po odczytaniu tekstu, dzieci określały, kto jest narratorem utworu, czym zajmował się dziadek, w którym miejscu ogrodu chętnie spędzał czas. Następnie, Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki, wypełniali schemat, który dotyczył świata przedstawionego w poznanym fragmencie książki. Dzieci opisywały, jakie są: pszczoły, drzewo, ptaki; jak poznaje świat dziadek i jakiego spojrzenia na świat i otaczającą rzeczywistość uczy swojego wnuka. Ta część analizy została zakończona sformułowaniem następującego wniosku: Dziadek pokazał wnukowi, że aby zobaczyć i zrozumieć więcej, należy być cierpliwym, uważnym, skoncentrowanym, wytrwałym.

W fazie podsumowującej lekcji, Uczniowie pisali w zeszycie odpowiedź na zadany temat: „Czego dobrego – Twoim zdaniem – możesz się nauczyć od swoich dziadków”?

Oto przykłady uczniowskich prac (pisownia oryginalna, bez korekty nauczycielskiej):

Lekcja o podobnej tematyce (zmodyfikowana nieco przez innych polonistów) została przeprowadzona także w klasie IV B (20 Uczniów),  IV C (19 Uczniów) oraz IV D (18 Uczniów)

 1. 01.2018r. o godz. 11:00 w kościele pod wezwaniem św. Szczepana w Krakowie odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie. W wydarzeniu z ogromną chęcią uczestniczyli Uczniowie naszej Szkoły, ich Rodzice, Rodzeństwo, Dziadkowie oraz wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu. Warto zauważyć, że sporą część koncertowej „publiczności” stanowiły osoby starsze, które z uwagą i radością słuchały przygotowanych przez Uczniów naszej Szkoły kolęd oraz pastorałek, a także włączali się do wspólnego śpiewu. Koncert, przygotowany przez Panią Martę Bubulę – nauczycielkę muzyki w naszej Szkole oraz siostrę Barbarę Smołę, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie (łączące pokolenia) stanie się tradycją naszej Szkoły.

Link do galerii na stronie Szkoły:

https://sp36.pl/koleda-plynie-naszych-serc/

 1. 01.2018r. Uczniowie klasy IV A (22 osoby) wzięli udział w warsztatach na temat zdrowego odżywiania. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy naszej Szkoły z Biblioteką Pedagogiczną im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pracownik tejże biblioteki, przeprowadził bardzo ciekawe warsztaty, podczas których Uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania, zobaczyli aktualną piramidę żywienia oraz dopasowali dane produkty spożywcze do jej odpowiedniej części. Przyswoili także słownictwo związane z żywnością, składnikami pokarmowymi, które było im dotąd nieznane. Dzieci zrozumiały, że dbanie o własne zdrowie oraz zdrowe odżywianie będzie miało ogromny wpływ na ich egzystencję. Warto zauważyć, że trzeba uświadamiać Dzieciom te kwestie już w młodym wieku, by później nabyte nawyki stosowały w dorosłym życiu. Uczniowie przekonali się, że zdrowe odżywianie, może sprawić, że kiedyś będą zdrowymi, pełnymi sił dorosłymi, a w konsekwencji – Seniorami. Warto zatem już teraz podjąć tę inwestycję – zainwestować w siebie i swoje zdrowie!

Link do informacji o wydarzeniu na stronie Szkoły oraz do galerii:

https://sp36.pl/zdrowe-odzywianie/

 1. 01.2018r. klasa IV C (19 osób) wzięła udział w lekcji języka polskiego (prowadząca lekcję: Sylwia Kondek) zatytułowanej: „Babcia to bajka, której nie znamy…” – portret babci w wierszu Anny Kamieńskiej.

We wstępnej fazie lekcji Uczniowie określali cechy idealnej babci.

W opracowaniu nowego materiału Uczniowie zetknęli się z wierszem Anny Kamieńskiej pt. „Babcia”.  Następnie, określali, kim jest osoba mówiąca w wierszu oraz kogo opisuje. Później, Dzieci wymieniały elementy, z którymi osobie mówiącej kojarzy się bohaterka wiersza. Kolejnym etapem pracy z wierszem było wyjaśnienie (co dla każdego Ucznia) znaczą słowa zawarte w temacie lekcji: „Babcia to bajka, której nie znamy”. Tutaj każdy miał możliwość wyrażenia własnego stanowiska. W następnej kolejności czwartoklasiści nazwali cechy charakteru wyróżniające babcię opisaną w wierszu.

W podsumowaniu lekcji, Uczniowie wypowiadali się swobodnie na temat własnych babć i dziadków. Na zadanie domowe otrzymali polecenie: Napisz, czego (Twoim zdaniem) wnuk/wnuczka może się nauczyć od swoich dziadków?

 1. 01.2018r. Członkowie Koła Literackiego (8 osób z klasy IV A) uczestniczyli w zajęciach: Babcia, która czeka na wiadomość od wnuka – „O owocu i liście stokrotnym” (prowadząca zajęcia: Sylwia Kondek).

W Kole Literackim uczestniczą osoby chętne, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat literatury oraz języka polskiego oraz przygotowywać się do konkursów: recytatorskich, literackich, krasomówczych, ortograficznych. Spotykamy się przez cały rok szkolny, w środy.

17.01.2018r. Uczniowie poznali fragment pt. „O owocu i liście stokrotnym” (pochodzi on z książki „Nowe patyki i patyczki” Jana Twardowskiego). Bohaterem tekstu jest Janek, który zamierza wysłać list do swojej Babci. Tworzenie listu pełne jest rozmaitych trudności, ale w końcu chłopcu udaje się go wysłać. Tekst podkreśla reakcję Babci na otrzymany list – był to list stokrotny, ponieważ Babcia tak bardzo kochała wnuka i tak mocno oczekiwała na wieści od niego, że list czytała sto razy. Fragment utworu pokazuje problem samotności osób starszych, dla których każda forma kontaktu z rodziną, wnukami, jest niezwykle cenna.  

 1. Koło Teatralne z wizytą w Domu Seniora (17.01.2018r.).

17 stycznia Koło Teatralne naszej Szkoły udało się do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów z przedstawieniem jasełkowym. Uczniowie pracowali nad przedstawieniem pod kierunkiem Pani Katarzyny Długosz-Adamskiej. Pensjonariusze z zainteresowaniem oglądali spektakl i włączali się do śpiewania kolęd. Wszystkim życzyliśmy pomyślności w Nowym Roku

https://sp36.pl/jaselka-domu-pomocy-spolecznej/#more-7662

 1. Dzień Babci i Dziadka w świetlicy:

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe, pod opieką Pani Magdaleny Woźny, dyskutowali na temat Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji Dzieci opowiadały o wyjątkowej więzi, jaka łączy ich z najbliższymi członkami rodziny. Podkreślały ogromne znaczenie miłości i troskliwości, którymi są obdarzani przez Babcie i Dziadków. Uczniowie bardzo doceniają czas spędzony z nimi, wsparcie w trudnych chwilach oraz to, że zawsze mogą na nich liczyć. Podczas zajęć świetlicowych dzieci wykonały kompozycje plastyczne, poprzez które wyraziły swoje uczucia do najbliższych.

https://sp36.pl/dzien-babci-dziadka-swietlicy/

 1. Jasełka „Bóg dał nam Syna” (21.01.2018r.)

Uczniowie naszej szkoły należący do Scholi Parafialnej i Ministrantów 21 stycznia 2018 r. wystawili Jasełka pt. ,,Bóg dał nam Syna” przy parafii św. Szczepana w Krakowie. Uczniowie pracowali pod kierunkiem siostry Barbary Smoły. Licznie zgromadzona widownia (w tym wiele osób starszych) nagrodziła piękną sztukę gromkimi brawami.

https://sp36.pl/jaselka-bog-dal-nam-syna/

 1. Lekcja wychowawcza: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” . Różne oblicza starości (26.01.2018r., kl. IV A – 22 osoby ). Lekcję wychowawczą w klasie IV A poprowadziła Sylwia Kondek. Celem zajęć było ukazanie sylwetek osób starszych, które dopiero na emeryturze mają czas, by realizować życiowe pasje. Dzieci zrozumiały, że często starość jest postrzegana stereotypowo, a to bardzo krzywdzące dla Seniorów.
 2. Koordynatorka projektu SiM w Szkole (Sylwia Kondek) jest współautorką artykułu naukowego pt. „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – przegląd ofert skierowanych do seniorów z Krakowa oraz Małopolski (opieka i usługi zdrowotne, finanse, rozrywka, edukacja). Artykuł ma się wkrótce ukazać na łamach „Nowej Logopedii”.
 3. Dzień Babci i Dziadka w klasach 1-3:

Jak co roku, uczniowie naszej Szkoły przygotowali uroczystą akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tym razem szanownych gości podjęły dzieci z klasy 3 A i 3 C (pod opieką Pani Marty Przybysz oraz Pani Ewy Baczyńskiej). Oprócz życzeń i upominków Babcie i Dziadkowie mogli obejrzeć przedstawienie pt „Czerwony Kapturek”. Wszyscy aktorzy spisali się na medal. Brawom nie było końca.

https://sp36.pl/dzien-babci-dziadka-2/

 1. Szachy z Babcią i Dziadkiem

Jeszcze w styczniu uczniowie z klasy I a i I b – łącznie 39 osób (pod opieką Pani Agaty Daniek oraz Joanny Stachowicz) postanowili zaprosić swoje Babcie i swoich Dziadków na wspólne zajęcia szachowe. Przygotowali dla nich krótkie wierszyki i zagadki, które pozwoliły na sprawdzenie wiedzy i umiejętności szachowych. Po krótkiej prezentacji wszyscy uczestnicy rozpoczęli grę w szachy. I choć nie jest to łatwa dyscyplina dostarczyła wielu zabawnych sytuacji. Wszyscy świetnie się bawili, a na zakończenie najlepsi otrzymali medale. Serdecznie dziękujemy wszystkim bliskim, którzy przybyli na nasze zajęcia szachowe!

 1. Organizacja Konkursu „Słownik dla Babci i Dziadka”.

Jedna z koordynatorek projektu SiM w naszej Szkole (Sylwia Kondek) ogłosiła Konkurs pt. „Słownik dla Babci i Dziadka”. Szczegóły oraz regulamin Konkursu dostępne pod adresem:

https://sp36.pl/slownik-dla-babci-dziadka/

Koordynatorki projektu „Seniorzy i My”

w Szkole Podstawowej nr 36 w Krakowie

Sylwia Kondek

Monika Basiaga