Etap pierwszy realizacji projektu – badania pilotażowe 2022 r.

23.01.2023 |  Magdalena Łysek

W ramach projektu ,,Profilaktyka na miarę” w okresie od 18 listopada do 21 grudnia 2022 roku realizowane były badania pilotażowe na platformie diagnostycznej on-line (diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy). Badaniami zostali objęci uczniowie w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8; nauczyciele oraz rodzice uczniów. Wyniki badań zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania treści do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.