SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

11.10.2022 |  Agnieszka Łęcka-Chwała

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z naszej szkoły z klas IV – VIII do wzięcia udziału w konkursie pt.

„PLANSZOWA GRA ORTOGRAFICZNA” w ramach Europejskich Dni Dysleksji przypadających na miesiąc październik. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 października 2022 podczas Szkolnego Dnia Dysleksji . Powodzenia!

Regulamin konkursu na grę ortograficzną:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  2. Uczniowie wykonują dowolną grę planszową, która utrwala zasady pisowni. Gra powinna zawierać zasady typowe dla wybranego rodzaju gry.
  3. Do gry należy przygotować i dołączyć wszystkie niezbędne elementy: kostki, karty, obrazki itd.
  4. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  5. Gra powinna być wykonana w formacie A3 lub A4.
  6. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
  7. Ocenie podlega oryginalność i estetyka wykonania gry, przejrzystość zasad przeprowadzenia rozgrywki oraz zgodność z zasadami ortograficznymi.
  8. Za najciekawsze pomysły przyznane zostaną miejsca od I do III.
  9. Prace konkursowe należy przekazać do nauczyciela logopedy: Agnieszki Łęckiej-Chwały lub Katarzyny Lewandowskiej do dn. 24.10.2022 roku (poniedziałek).
  10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dn. 28.10.2022 roku (piątek) podczas Szkolnego Dnia Dysleksji.