Święto Odzyskania Niepodległości

13.11.2018 |  Krzysztof Hliniak

Doceniając dar wolności odzyskanej w 1918 roku, wspominając tych, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, walczyli o jej ocalenie w latach II wojny światowej a potem działali na rzecz jej przywrócenia oraz ciesząc się z życia w wolnej, demokratycznej i obywatelskiej Rzeczpospolitej społeczność Szkoły 8 i 9 listopada świętowała 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

 

8 listopada klasy I-III miały uroczystą Akademię z okazji Święta Niepodległości, podczas której tańczyły polskie tańce narodowe krakowiaka i poloneza, śpiewały pieśni i recytowały okolicznościowe wiersze. Odbył się także Pokaz mody patriotycznej.
Klasy IV-VIII spotkały się na Śpiewaniu pieśni patriotycznych Wyśpiewajmy 100-lecie Niepodległości!, brały udział w Paradzie postaci historycznych Z postaciami polskiej historii przez wieki a uczniowie klas VI-VIII, uczestniczyli w debacie Najważniejszy urząd w demokracji to obywatel. Po południu społeczność szkoły i goście spotkali się na śpiewaniu pieśni patriotycznych.

 

9 listopada delegacja szkoły, zespół wokalny i poczet sztandarowy szkoły uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości organizowane przez Dzielnicę V w MDK Dom Harcerza a w szkole wszystkie klasy odśpiewały polski hymn o godzinie 11.11.

Szkolnym obchodom towarzyszyła szczególna, radosna i podniosła atmosfera. Przez dwa dni uczniowie przychodzili do szkoły w strojach galowych z kotylionami lub wstążkami w barwach narodowych. Ściany klas zostały udekorowane okolicznościowymi gazetkami a korytarze II i III piętra zajęły plansze przygotowane przez uczniów klas IV-VIII 100 Postaci na 100-lecie Niepodległości upamiętniające postacie polskiej historii, nauki i kultury ostatniego stulecia.

 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym w organizację tego święta: Dzieciom, Rodzicom, Opiekunom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły. Jesteśmy dumni, że uczniowie naszej szkoły w tak dojrzały i mądry sposób rozumieją, czym jest patriotyzm.
To była niezapomniana lekcja miłości Ojczyzny, która połączyła wszystkich nas z pokoleniami, które walczyły o jej wolność przez lata zaborów, budowały ją i starały się ją utrzymać w XX wieku i która daje nadzieję na kolejne 100 lat Niepodległej Polski.


 
Więcej zdjęć:
Galeria 1
Galeria 2