Projekt    S P I N K A

bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów” i stanowi ich kontynuację. Obejmuje te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów w szczególności klas trzecich i ósmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

SPINKA-regulamin-rekrutacji

Zał.1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał.3 – Deklaracja (oświadczenie) o_uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – 28.05_1

Zał.5 – Zakres danych osobowych

Załącznik nr 6 – zakres danych osobowych przetwarzanych w_systemie CSTSL 2014 – 17.08.2018

Pismo-do-szkół