Solidarnie z Japonią

07.02.2024 |  Magdalena Woźny

Zachęcamy wszystkie dzieci (z klas 1-8) do wsparcia akcji zorganizowanej dla uczniów z Japonii. W zeszłym miesiącu Japonię nawiedziło poważne trzęsienie ziemi, pozbawiając wiele dzieci domów i rodzin. Nie ma wody, prądu ani gazu. Akcja polega na wykonaniu rysunku dla dzieci ze szkół podstawowych z terenów dotkniętych katastrofą. Celem jest ukazanie, że solidaryzujemy się z nimi i sprawienie poszkodowanym choć trochę radości.

Zbliżają się ferie zimowe i dużo wolnego czasu. Warto przeznaczyć chwilę i wykonać taki rysunek. 

Wykonane prace proszę przynosić po feriach do świetlicy szkolnej w terminie do 1 marca. Następnie zostaną one odebrane przez organizatorów akcji, reprezentantów Japonii w Krakowie.

Odbiorcami będą szkoły podstawowe w samorządach dotkniętych klęską, we współpracy z kuratorami oświaty każdego samorządu na Półwyspie Noto. Niektóre ze szkół podstawowych są nadal zamknięte, a te, które zostały ponownie otwarte, korzystają z małych ośrodków ewakuacyjnych. Organizatorzy proszą o wykonanie prac na niewielkich kartkach (najlepiej rozmiar pocztówki lub A5). Jeśli papier będzie za duży, w miejscu ewakuacji będzie bardzo mało miejsca na jego ekspozycję.   

Poniższy link obrazuje sytuację dotyczącą szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi, z japońskiej gazety. Warto się z nią zapoznać, przed wykonaniem kartek dla dzieci z Japonii.

https://storymaps.arcgis.com/stories/f9dc1fce8ce3421d92b97a8bf2e697b1