Rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy I

27.08.2021 |  Ryszard Sikora

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy I odbędzie się 1.09.2021 o godz. 10.00 w sali gimnastycznej.

Podczas spotkania odbędzie się ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Prosimy wchodzić do szkoły bezpośrednio do sali gimnastycznej wejściem od strony boiska. Ze względów epidemicznych prosimy, by dziecku towarzyszył co najwyżej jeden rodzic/opiekun oraz by w budynku szkoły nosić maskę ochronną.

Po uroczystości odbędzie się informacyjne zebranie rodziców z wychowawcą (ok. 30 min.), dzieci w tym czasie będą w świetlicy.