Projekt Uczeń-Obywatel „Nic o nas bez nas”organizowany jest od wielu lat przez MDK im. K. I. Gałczyńskiego.

 

Nasza szkoła z sukcesami uczestniczy w tym przedsięwzięciu, a uczniowie wiele razy zostawali laureatami konkursów na prezentację wyborczą i wiedzy o samorządzie.

 

Projekt ma na celu promowanie idei samorządności wśród uczniów krakowskich szkół. Składa się z cyklu spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości. Obejmuje zajęcia dotyczące zasad działalności Rady Miasta i Prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego.

 

W oparciu o poznane wiadomości delegat szkoły opracowuje swój program wyborczy. Przedstawiany jest on wobec uczestników ze wszystkich szkół, a wybrane przez nich najlepsze z prezentacji wyborczych nagradzane są przez organizatorów.

 

Projekt kończy się konkursami na temat wiedzy o samorządzie. Finał projektu ma miejsce w czerwcu podczas Święta Miasta Krakowa.