Podsumowanie cyklu wyjść „Wieczorową porą do teatru”

26.06.2024 |  Barbara Borek

   W drugim półroczu odbyły się dwa wyjścia do teatru, w których wzięli udział nasi szkolni teatromanii. Pierwsze wyjście odbyło się jeszcze zimą. Uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Szalone nożyczki” w Teatrze Bagatela. Jak zwykle wiele emocji wzbudziła możliwość wytypowanie mordercy. Uczniowie byli niezwykle zaangażowani w uzasadnianie swojego wskazania.
   Drugie wyjście odbyło się w maju. Chętni uczniowie z klas 7 i 8 wybrali się na przedstawienie pt. „Szymborska.Kropki, przecinki, papierosy”. Mimo tego, że nie było ono tak lekkie, jak lubiane przez uczniów komedie, to wzbudziło niezwykłe emocje. Przybliżyło postać noblistki w tak oryginalny i przyjazny sposób, że żaden z widzów nie spojrzy już na poetkę jak na autorkę z podręcznika, lecz jako na człowieka niezwykłego, pełnego pasji i humoru.
  Mimo że skład naszych szkolnych teatromamów ulega zmianie, to jednak co roku jest ich tylu, że warto organizować takie wyjścia każdego roku.

/Zdjęcie ze strony Teatru im. J. Słowackiego/