Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

27.06.2024 |  Katarzyna Adamska

 

Przypominamy, że 3 lipca 2024 będą do odbioru zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał i trzy kopie z potwierdzoną zgodnością).

Bardzo proszę o odbieranie ich w godzinach 10.30-14.30. Odebrać może sam uczeń lub prawny opiekun.