Muzeum Auschwitz Birkenau

15.03.2023 |  Alicja Sikora

14 marca, we wtorek klasy VIII zwiedzały Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz Birkenau. Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoah. Auschwitz-Birkenau było największym niemieckim, nazistowskim obozem koncentracyjnym i obozem zagłady. To tam podczas II wojny światowej życie straciło ponad milion kobiet, mężczyzn i dzieci. Byli to Polacy, Żydzi, Romowie, Rosjanie, Słowianie i wiele innych narodowości z całej Europy. Niemieccy naziści deportowali do Auschwitz ok. 1,3 mln osób a śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln. Nie sposób zrozumieć powojennej Europy i świata bez dogłębnej konfrontacji tego, co człowiek zgotował człowiekowi z pozostałościami Auschwitz. Młodzież w ciszy, skupianiu, powadze słuchała i patrzyła na świadectwa hitlerowskiego ludobójstwa. Wszyscy bardzo głęboko przeżyliśmy wizytę w obu obozach.

Dramaty ludzkie, jakie rozgrywały się za bramą z napisem „Arbeit macht frei” powodują, że przechodzimy pod tą bramą ze schylonymi głowami, aby dać wyraz nie tylko naszej pamięci, ale także zaświadczyć, że będziemy stać na straży prawdy o tym miejscu.
Galeria 1
Galeria 2