Góra Grosza 2021/2022

01.11.2021 |  Magdalena Woźny

W dniach 2.11.2021 do 22.12.2021 odbędzie się w naszej szkole zbiórka w ramach XXII edycji: „Góra Grosza”.  

Akcja „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. 

Zbiórka monet będzie prowadzona w świetlicy szkolnej, w podanym wyżej terminie.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/

Zachęcamy do aktywnego udziału!