OGÓLNOPOLSKI PROJEKT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO – Edukacja przez szachy w krolszkole.

 

krolowaOd początku roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła uczestniczy w projekcie: „Edukacja przez szachy”. Inicjatywą tą objęci zostali uczniowie klas drugich. Ma ona na celu rozwój edukacyjny dzieci poprzez naukę gry w szachy. Drugoklasiści za pomocą zabawy poznali zasady gry. Ucząc się rymowanek i wierszyków zapamiętali ruchy kolejnych figur szachowych. Gra w szachy pozwala najmłodszym na rozwijanie ich wyobraźni, logicznego myślenia i inteligencji, ma również duży wpływ na ich psychikę. Grając w szachy dzieci uczą się bowiem radzić sobie ze stresem i porażką, ale również rozwijają m.in. swoją koncentrację, cierpliwość oraz wytrwałość. Ponadto uczą się szacunku do przeciwnika oraz postępowania według zasad fair play. Dzięki tej inicjatywie połączone zostały dwa ważne czynniki: konnauka i zabawa – gdzie obok nauki przez działanie, mamy również edukację przez zabawę. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Polski Związek Szachowy.

 

Projekt będzie realizowany w okresie dwuletnim 01.09.2015 -31.08.2017.

 

Koordynatorzy projektu w naszej szkole: Joanna Stachowicz i Agata Daniek