„Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!”

18.10.2022  |  Magdalena Woźny

W tym roku szkolnym po raz kolejny przystępujemy do akcji ekologiczno-pomocowej dla szkół i przedszkoli: „Tusz do paki”, na rzecz zwierząt ze schroniska. Polega ona na zbiórce zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Zebrane tusze trafią do recyclingu, dzięki czemu zostanie przekazana karma dla schronisk podległych Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (TOZ). Akcja ma na celu rozwijanie wśród dzieci postawy proekologicznej i prospołecznej oraz wyrabianie wrażliwości na niedolę bezdomnych zwierząt.

W przedsionku naszej szkoły znajdują się dwa kartonowe pudełka, do których można już wrzucać puste tusze! 🙂

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w zbiórce! 🙂  

                                             


Zaczynamy koło szachowe

14.10.2022  |  Halina Styrna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kon-138x200.pngZapraszamy na zajęcia koła szachowego prowadzonego od lat przez Krakowski Klub Szachowy. Zajęcia będą odbywać się we wtorki w dwóch grupach: o godz. 14.10 – 14.55 i dla zaawansowanych 15.00 – 15.45. Składka za I semestr 200zł, płatna na konto KKSz. Zapisy przez formularz https://kksz.krakow.pl/sp36/


SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

11.10.2022  |  Agnieszka Łęcka-Chwała

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z naszej szkoły z klas IV – VIII do wzięcia udziału w konkursie pt.

„PLANSZOWA GRA ORTOGRAFICZNA” w ramach Europejskich Dni Dysleksji przypadających na miesiąc październik. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 października 2022 podczas Szkolnego Dnia Dysleksji . Powodzenia!

Regulamin konkursu na grę ortograficzną:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
  2. Uczniowie wykonują dowolną grę planszową, która utrwala zasady pisowni. Gra powinna zawierać zasady typowe dla wybranego rodzaju gry.
  3. Do gry należy przygotować i dołączyć wszystkie niezbędne elementy: kostki, karty, obrazki itd.
  4. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  5. Gra powinna być wykonana w formacie A3 lub A4.
  6. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.
  7. Ocenie podlega oryginalność i estetyka wykonania gry, przejrzystość zasad przeprowadzenia rozgrywki oraz zgodność z zasadami ortograficznymi.
  8. Za najciekawsze pomysły przyznane zostaną miejsca od I do III.
  9. Prace konkursowe należy przekazać do nauczyciela logopedy: Agnieszki Łęckiej-Chwały lub Katarzyny Lewandowskiej do dn. 24.10.2022 roku (poniedziałek).
  10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dn. 28.10.2022 roku (piątek) podczas Szkolnego Dnia Dysleksji.

Fundusz Pomocy Finansowej dla uczniów SP36

27.09.2022  |  Kinga Dobrodziej-Szymczyk

Rada Rodziców powołała do życia Fundusz Pomocy Finansowej dla uczniów naszej szkoły. Każdy, kto potrzebuje wsparcia finansowego, bez względu na swoje pochodzenia czy status społeczny może zgłosić takie zapotrzebowanie. W ramach Funduszu dofinansowane mogą być np. wycieczki klasowe, wyjazdy szkolne, ale także inne wydatki, tj. książki czy ubezpieczenie. Dofinansowania przyznawane będą dwa razy w ciągu roku szkolnego: w październiku i kwietniu.

 

Potrzebę dofinansowania powinien zgłosić wychowawca lub przedstawiciel trójki klasowej, po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów swojej klasy, w tym po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy Rady Rodziców rr@sp36.pl do dnia 30.09. (w bieżącym roku wyjątkowo do 15.10.2022 r.) lub 31.03.2023 r. W treści maila prosimy podać cel dofinansowania, informację o wnioskowanej kwocie, ilości osób objętych pomocą oraz planowanym terminie realizacji przedmiotu dofinansowania.

Bieżący rok szkolny Rada Rodziców traktuje jako pilotażowy. „Chcemy się przekonać, jaka skala pomocy jest potrzebna naszym uczniom” – deklaruje prezydium RR. Dlatego o wysokości przyznanego wsparcia Rada Rodziców poinformuje wnioskodawców w terminie około 2 tygodni.

 

***************************************************************************************************************************

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć finansowo Fundusz Pomocy, mogą wpłacać kwoty w dowolnej wysokości na poniższe konto.

Rada Rodziców SP36 w Krakowie
Bank PKO BP 94 1020 2906 0000 1902 0420 3394
tytuł: Fundusz Pomocy Finansowej

***************************************************************************************************************************


Jesienna Kampania Rowerowa.

23.09.2022  |  Katarzyna Bobak

     Kolejny raz zapraszamy do udziału, w ramach projektu STARS, w Jesiennej Kampanii Rowerowej. Każdy uczeń, nauczyciel lub pracownik, który przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach czy deskorolce w czasie trwania akcji otrzymuje punkt. Uczestnicy z największą liczbą punktów (w skali Krakowa) otrzymają nagrody.

Podróże piesze, komunikacją zbiorową oraz samochodem nie będą premiowane punktami.

Czas trwania: 3 października – 28 października .

(4 tygodnie / 19 dni), z wyłączeniem 14 października.

Nagrody: ok. 4000 biletów otwartych do kin dla uczniów szkół podstawowych.

Rywalizacja tylko na poziomie indywidualnym. Brak nagród klasowych oraz nagród dla najlepszych szkół.

Nie zapomnijcie o kaskach, oświetleniu! Udanej zabawy 🙂


Zbiórka makulatury – konkurs Dzielnicy V

22.09.2022  |  Elżbieta Kuc

Społeczność naszej szkoły została zgłoszona do konkursu organizowanego przez  Dzielnicę V „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”

Nagrodą dla zwycięzcy jest 1000 zł przeznaczone na materiały i pomoce edukacyjne. Niezależnie od  nagrody za każde zebrane 100 kg otrzymamy 20 zł.

Zbieramy makulaturę włączając w to tekturę i kartony. Nie może być zabrudzona substancjami oleistymi, musi być popaczkowana lub solidnie powiązana (tak aby była zdatna do załadunku i transportu).

Makulaturę będzie można przynieść do szkoły w dniach 2 – 10 listopada. Pod koniec października podamy szczegóły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na masowy udział w tej akcji uczniów wraz z rodzinami.


Zajęcia dodatkowe 2022/23

15.09.2022  |  Halina Styrna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych prowadzonych przez wychowawczynie świetlicy, instruktorów domów kultury i firmy prywatne. Zapisy na zajęcia świetlicy i domów kultury przyjmujemy przez dziennik elektroniczny – prosimy pisać  na adres h.styrna@sp36.pl. Na zajęcia szachowe, rolki  – zapisy telefoniczne lub przez formularze udostępnione przez organizatorów. Wszystkie szczegóły znajdują się w załączniku:

ZAJECIA-DODATKOWE-2022-23

Prosimy o zapisy, zajęcia rozpoczną się od 19 września. Zajęcia prowadzone przez wychowawczynie świetlicy mogą nie odbywać się systematycznie – przy sprzyjającej pogodzie wszystkie dzieci będą spędzać czas  na boisku.

Możliwe, że będą jeszcze zorganizowane dodatkowe płatne zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne: balet, robotowo, matmacraft, szkółka narciarska. Terminy mają zostać ustalone wkrótce.

Krakowski Klub Szachowy zaproponuje terminy pod koniec września i zajęcia rozpocznie w październiku.

Proszę o zapisy na już ustalone kółka i ewentualną chęć na te planowane.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

29.08.2022  |  Małgorzata Szostek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2022 w sali gimnastycznej:

Klasy 4-8 godz. 8.30

Klasy 2-3 godz. 9.00

Klasa 1 godz. 9.30   Podczas spotkania odbędzie się ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Po uroczystości odbędzie się informacyjne zebranie rodziców z wychowawcą, dzieci w tym czasie będą miały zajęcia z drugim nauczycielem.


Obiady w roku szkolnym 2022/2023

29.08.2022  |  Małgorzata Szostek

Szanowni Państwo

Od 01 września 2022r.  zmienia się obsługa naszej szkolnej stołówki. Zmieniają się też zasady zapisu i płatności. Proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły w zakładce informacje -> „stołówka szkolna”, a w szczególności z regulaminem. Są tam wiadomości dotyczące zapisu, płatności, zasad korzystania oraz dane kontaktowe do prowadzących stołówkę.

Aby korzystać z obiadów należy zalogować się na platformę „Zamów posiłek” i dokonać płatności oraz zamówienia (regulamin), dodatkowo proszę wydrukować i wypełnić Kartę zgłoszeniową oraz dostarczyć ją do specjalnej skrzynki umieszczonej przy okienku przy portierni w dniach od 01 do 07 września 2022. Kartę zapisu (czysty druk) będzie można także pobrać z portierni. Wypełnienie karty jest uzupełnieniem zapisu przez aplikację.

Obiady będą wydawane od poniedziałku 05 września 2022, tylko na podstawie zamówienia złożonego na platformie „Zamów posiłek”. Kuchnia codziennie otrzymuje imienny raport zamówionych obiadów.

Klucz do rejestracji i niezbędne informacje są w załączniku.


Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

21.06.2022  |  Jolanta Tomaszyńska

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/22 odbędzie się 24.06.2022r. (piątek) na sali gimnastycznej, w następującym porządku:

8:15 – klasy 8

9:00 – klasy 4 – 7

10:00 – klasy 1 – 3

Serdecznie zapraszamy!


1 3 4 5 6 7 29