Wyjście do Centrum Jana Pawła 2 w Krakowie.

24.03.2019 |  Małgorzata Szostak

W dniu 11. 03. 2019 dzieci z klas: 6 c i 7 c pod opieką Małgorzaty Szostak i ks. Przemysława Druszcza zwiedziły Centrum Jana Pawła 2 w Krakowie.