MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ZBIGNIEWA HERBERTA

20.03.2018 |  Sylwia Kondek

MOTTO:

„Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być”.

(Zbigniew Herbert)

Cele Konkursu:

 • zapoznanie z twórczością Zbigniewa Herberta,
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich,
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa wśród Dzieci i Młodzieży.

Zasady uczestnictwa

 • Konkurs jest adresowany do Uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII) z Krakowa oraz okolic.
 • Każda Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 Recytatorów.
 • Repertuar Uczestników obejmuje jeden wybrany wiersz Zbigniewa Herberta (maksymalny czas wystąpienia to 5 minut).

Kryteria oceny Uczestników:

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, przerzutni),
 • odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą tekstu, zaciekawienie, wzruszenie słuchaczy,
 • ogólny wyraz artystyczny – kostium i rekwizyt nie podnosi oceny.

Ważne terminy

 • Zgłoszenia Uczestników prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2018r. poprzez formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXMml9yjD9lldcKdRjabUUFWO6ssyjcw96fRQpPm75r9qluQ/viewform?usp=pp_url&entry.468843254&entry.1647695856&entry.1822042876&entry.508488431

 

 • Przesłuchania Uczestników odbędą się 20.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie (ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków).
 • Jury powołane przez Organizatora uda się na obrady zaraz po przesłuchaniu Uczestników. Wyniki zostaną podane tego samego dnia.
 • Przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych: I, II, III miejsce oraz dwóch wyróżnień.
 • Od decyzji Jury nie ma odwołania.

 

 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych Uczestnika oraz jego wizerunku (w celu publikowania wyników Konkursu na stronie internetowej SP 36).
 • Uczestnictwo w Konkursie oznacza, że Uczestnik oraz Opiekun zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje.

 

Organizator Konkursu

Sylwia Kondek

sylwia.kondek3@gazeta.pl