Konkurs „Wiara i wolność”

17.04.2018 |  Sylwia Kondek

Drodzy Uczniowie,

zachęcam Was do wzięcia udziału w Konkursie „Wiara i wolność”.

Konkurs został zorganizowany z okazji 250-tej rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej.

Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy na jeden z podanych niżej tematów:

1. Przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej zagadnień związanych z Konfederacją Barską na obszarze
Miasta Krakowa lub Ziemi Krakowskiej , której objętość powinna wynosić nie więcej niż cztery
strony maszynopisu. Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej (czcionka Times
New Roman w rozmiarze 12; interlinia 1,5; standardowa wielkość marginesów) oraz na nośniku
elektronicznym – płyta CD.

2. Zaplanowanie/zaprojektowanie (mapy- przewodnika) – krakowskim szlakiem walk o niepodległość w
latach 1768-1772.

3. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej miejsce/obiekt ściśle związany z wydarzeniami tego
okresu na terenie Miasta Krakowa – praca ma być wykonana samodzielnie przez jedną osobę w
dowolnej technice – w formacie A4, a na odwrocie musi posiadać opis miejsca/obiektu. Każda
praca powinna posiadać passe-partout.

4. Wykonanie plakatu historycznego w dowolnej technice, który zainspiruje do zapoznania się
z krakowskim (lub Ziemi Krakowskiej) szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772, plakat
należy wykonać w formacie minimum A3 – praca może być wykonana grupowo.

Nadesłane prace winny być – na odwrocie – opatrzone pieczątką nagłówkową szkoły lub placówki
oświatowej (z numerem telefonu i mailem) oraz metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia,
klasa/wiek, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Prac nie należy zwijać w rulon ani składać.

 

Termin nadsyłania prac: 18.05.2018r. 

Służę swoją pomocą podczas przygotowania do Konkursu (myślę zwłaszcza o pracy pisemnej).

Odsyłam do szczegółowego Regulaminu Konkursu:

https://www.pbw.edu.pl/images/stories/konkursy/Konfederacja_Barska_250_rocznica/Regilamin_Konkurs_Konfederacja_Barska_250lecie.pdf

Sylwia Kondek