Konkurs plastyczny „Rowerem przez świat”.

27.03.2018 |  Katarzyna Bobak

Przypominamy o organizowanym przez Klub Kultury Przegorzały konkursie plastycznym „Rowerem przez świat”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3 do 13 lat. Udział  polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją będzie rower w przestrzeni miejskiej, w dowolnym miejscu na świecie.

Techniki dozwolone:
• grafika
• rysunek
• malarstwo
• mieszane
 Do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły.
 Prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3.
 Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Klubu Kultury Przegorzały: Kraków ul. Kamedulska70, 30-252 Kraków, w godzinach 13:00 – 17:00.
Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest piątek 13 kwietnia, godzina 17:00.
 W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.
 Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy.
Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

www.przegorzaly.dworek.eu