Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym

17.01.2018 |  Sylwia Kondek

17.01.2018r. gościliśmy w murach naszej Szkoły Panią dr hab. prof. UP Danutę Łazarską – pracownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz grupę Studentów polonistyki. Studenci (w ramach współpracy pomiędzy SP 36 a UP) obejrzeli lekcję języka polskiego z klasą 7 C oraz 4 A.

Warto dodać, że hospitacja tych zajęć nie odbywała się w ramach praktyk studenckich. Studenci porzucili na moment mury Uczelni i przenieśli zajęcia z przedmiotu: Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej do naszej placówki. Po lekcjach stwierdzili, że było to dla nich cenne doświadczenie i żadne rozważania teoretyczne nie zastąpią obserwacji praktycznych działań Nauczyciela w konkretnym zespole klasowym. Wspólnie snuliśmy również rozważania na temat tego, co można zmienić w edukacji Nauczycieli, by jak najlepiej przygotować ich do zawodu (było to cenne szczególnie dla Pani Profesor, która aktywnie uczestniczy w układaniu programów i planów studiów dla kierunku: filologia polska).

Pragnę zwrócić uwagę na zaangażowanie Uczniów klasy 7 C podczas lekcji. Na zajęciach podejmowaliśmy trudne tematy (m.in.problemy, z którymi borykają się współczesne rodziny). Analizowaliśmy sposób zachowania oraz wypowiedzi bohatera fragmentu książki Ewy Nowak. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, formułowali cenne wnioski, pokazali, że potrafią dojrzale rozmawiać na wiele tematów.

Nie po raz pierwszy w tym roku szkolnym klasa 7 C udowodniła, że stanowi zgrany i zdolny zespół.

Praca z taką młodzieżą to dla mnie przyjemność!