W sobotę 28 marca odbyła się wycieczka Koła Turystyczno – Krajoznawczego.

15.07.2015 |  Jolanta Tomaszyńska

Szlak naszej wędrówki prowadził z miejscowości Biały Kościół do Wierzchowia i Jaskini Wierzchowskiej. Jest to największa udostępniona do zwiedzania jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Idąc labiryntem podziemnych korytarzy i sal wszyscy podziwiali uroki jaskini: stalaktyty, stalagmity i draperie skalne, a także dużą grupę nietoperzy, która powoli wybudza się ze snu zimowego. Mimo dość niskiej temperatury wycieczka była udana, a napotkany po drodze plac zabaw przysporzył uczestnikom wiele radości.