Ogólnopolski konkurs – „Do Hymnu”.

07.10.2018 |  Marta Bubula

Z radością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w ogólnopolskim konkursie szkół podstawowych „Do Hymnu”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu „a cappella” przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch polskich pieśni hymnicznych wybranych spośród podanego w regulaminie repertuaru. Wykonanie  musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci”. Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku.

Z powodu dużego zainteresowana szkół konkursem zostaliśmy przyjęci do drugiego naboru. Terminu jeszcze nie znamy, ale wiemy, że odbędzie się w tym roku szkolnym.

 

 

 

Do udziału mogą zgłosić się uczniowie klas od IV do VIII.
Przygotowania obejmować będą następujące etapy:
– pamięciowa nauka tekstu pieśni,
– sprawdzenie opanowania tekstu,
– próby z uczniami biorącymi udział (w okolicach terminu konkursu).
Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do współpracy.
Teksty pieśni: Hymn Państwowy, Gaude Mater Polonia, Bogurodzica.

do hymnu

Nagrania pieśni:

  • Bogurodzica
  • Gaude Mater Polonia:

 

nauczycielka muzyki: Marta Bubula