„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”

12.05.2022 |  Alicja Sikora

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyła się debata oxfordzka pt. „Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”

Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. 

Siedem zespołów z klas siódmych i ósmych, starało się, z powodzeniem, odpowiedzieć na pytania wynikające z treści zawartych w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. 

W pierwszej rundzie zastanawiano się nad aktualizacją treści i wartości zapisanych w Preambule do obowiązującej Konstytucji.

W rundzie drugiej uczestnicy odpowiadali na pytania: czy obecność w wyborach powinna być obowiązkowa i czy warto obniżać wiek wyborczy tak, żeby mogły brać udział w wyborach 16-latki? Zdecydowana większość dyskutantów uznała, że ani przymus wyborczy ani obniżenie wieku wyborczego nie jest dobrym sposobem na zwiększenie frekwencji wyborczej. Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczna edukacja obywatelska w szkołach.

Tematem rundy trzeciej był klimat a konkretnie, jakie propozycje dotyczące walki ze zmianami klimatu mają młodzi ludzie?. Bardzo przemyślane odpowiedzi młodzieży świadczą o ogromnej świadomości i odpowiedzialności młodych ludzi za świat, w którym żyją teraz i ten, który zostawią następnym pokoleniom.

Z dumą i uznaniem słuchaliśmy mądrych i dojrzałych wypowiedzi młodzieży naszej szkoły.
Z Wami świat naprawdę może być lepszy. Gratulujemy!. GALERIA
Nauczyciele historii prowadzący debatę Alicja Sikora, Karolina Masłowska i Krzysztof Hliniak