Bajki wychowawczo-terapeutyczne

13.05.2022 |  Magdalena Woźny

Podczas porannych zajęć w świetlicy często czytamy bajki o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, które następnie omawiamy razem z dziećmi. Jest to dobra okazja do poruszenia ważnych zagadnień, takich jak poczucie samotności, odmienności czy też braku zrozumienia i wiary w siebie. 

Wśród bajek, które omawialiśmy były między innymi opowiadania autorstwa B. Ferrero, takie jak: „Spacer po lesie. Nieszczęśliwy książę”, „Ile osób myśli o mnie? O Zosi, która spadła z nieba”, „Wszyscy są ważni. Ogród”, „Dar wspólnoty. Historia małej cząstki”. Czytaliśmy również opowiadania z pracy zbiorowej pt. „Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać”. Dzieciom spodobała się historia bohatera opowiadania pt. „Rubinek” dotycząca poczucia odmienności. Z ciekawością słuchały historię zajączka z bajki poświęconej asertywności. Opowiadanie pt. „Strach ma wielkie oczy” było dobrą okazją do porozmawiania o strachu. Poznaliśmy też bohatera bajki pt. „Tygrys w ścianie?!”, podczas której omawialiśmy zasady bezpieczeństwa. Wśród bajek terapeutycznych Marii Molickiej dzieci poznały jedną z nich: „Rycerz i jego giermek”, dotyczącą konieczności pójścia do lekarza, gdy zajdzie taka potrzeba.

Bajki wychowawcze i terapeutyczne są dobre zarówno do przeprowadzania zajęć wychowawczych z dziećmi w szkole, jak i do domowej lektury z rodzicami. Dzieci dowiadują się, czym są takie pojęcia, jak asertywność, tolerancja, empatia. Poznają rodzaje uzależnień i współczesne zagrożenia, związane między innymi z negatywnym wykorzystaniem nowych technologii. Mają okazję podzielić się własnymi odczuciami, spostrzeżeniami i dzięki temu poczuć się bezpieczniej.