Zajęcia w Straży Pożarnej

15.05.2016 |  Małgorzata Łyko

 

13 maja ucz20160513_123101niowie klasy IIa wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Były one zrealizowane w ramach projektu „Bezpieczny dom”  i służyły wyrabianiu  pozytywnych nawyków oraz nauce szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

galeria