Podsumowanie XX edycji: „Góra Grosza”

20.01.2020 |  Magdalena Woźny

W dniach 25.11.2019 do 2.01.2020 wzięliśmy udział w XX edycji: „Góra Grosza”. Akcja organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które pomaga dzieciom wychowującym się w różnych formach opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze).

Dzięki wspólnym staraniom udało nam się wesprzeć akcję kwotą w wysokości: 652,18 zł.  Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka – Towarzystwa Nasz Dom oraz regionalne programy pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Cała społeczność szkolna włączyła się w akcję! Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w zbiórce monet. Wśród najbardziej aktywnych klas znalazły się: VII a, IV a, III b, V c, I b, IV b, VIII b, VIII a i VI d. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się także uczniowie z klasy VII b: Patrycja Grochal, Alicja Kciuk, Leon Pec, Kacper Pikulski i Julia Styrylska. Podczas wolontariatu w świetlicy segregowali oni monety, a następnie podliczali je według nominałów.

Dziękujemy Wszystkim za okazane wsparcie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!