Obiady w roku szkolnym 2022/2023

29.08.2022 |  Małgorzata Szostek

Szanowni Państwo

Od 01 września 2022r.  zmienia się obsługa naszej szkolnej stołówki. Zmieniają się też zasady zapisu i płatności. Proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej szkoły w zakładce informacje -> „stołówka szkolna”, a w szczególności z regulaminem. Są tam wiadomości dotyczące zapisu, płatności, zasad korzystania oraz dane kontaktowe do prowadzących stołówkę.

Aby korzystać z obiadów należy zalogować się na platformę „Zamów posiłek” i dokonać płatności oraz zamówienia (regulamin), dodatkowo proszę wydrukować i wypełnić Kartę zgłoszeniową oraz dostarczyć ją do specjalnej skrzynki umieszczonej przy okienku przy portierni w dniach od 01 do 07 września 2022. Kartę zapisu (czysty druk) będzie można także pobrać z portierni. Wypełnienie karty jest uzupełnieniem zapisu przez aplikację.

Obiady będą wydawane od poniedziałku 05 września 2022, tylko na podstawie zamówienia złożonego na platformie „Zamów posiłek”. Kuchnia codziennie otrzymuje imienny raport zamówionych obiadów.

Klucz do rejestracji i niezbędne informacje są w załączniku.