Najmłodsi dla Ojczyzny

11.11.2022 |  Małgorzata Łyko

Najmłodsi uczniowie szkoły przez cały tydzień przygotowywali się do szkolnych obchodów Święta Niepodległości. Podczas lekcji poznawali historię Polski, śpiewali i grali pieśni patriotyczne, zdobywali wiadomości o geografii naszego kraju. Na plastyce wykonywali kotyliony i flagi, utrwalając wiadomości o symbolach narodowych. W Europejskim Dniu Zdrowego Śniadania, przy wspólnym stole, rozmawiali o tym jak być patriotą w wolnej ojczyźnie. Niektóre klasy wybrały się do miejsc pamięci narodowej i zapaliły znicze, oddając cześć poległym bohaterom. 10 listopada wszyscy spotkali się na apelu, podczas którego o godzinie 11.11 przepięknie wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego oraz wiersze i pieśni patriotyczne.         Galerie – klasa I   klasa II   klasy III