Jesienna kampania rowerowa

26.09.2021 |  Katarzyna Bobak

Każde dziecko, które przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach czy deskorolce w czasie trwania akcji otrzymuje punkt. Uczniowie z największą liczbą punktów (w skali Krakowa) otrzymają nagrody. Do akcji mogą się też włączyć nauczyciele i pracownicy szkoły na tych samych zasadach. Podróże piesze, komunikacją zbiorową oraz samochodem NIE SĄ premiowane punktami.

Czas trwania

•             27 września – 22 października (4 tygodnie / 18 dni) z wyłączeniem 14 i 15 października.

Nagrody:

•             maksymalnie 2385 biletów otwartych do multipleksów dla uczniów szkół podstawowych,

•             maksymalnie 399 voucherów o wartości 50 zł do dyskontu spożywczego dla nauczycieli.

 

  1. Rywalizacja tylko na poziomie indywidualnym. Brak nagród klasowych oraz nagród dla najlepszych szkół.

  2. Nauczyciele sprawdzają „rowerową obecność”. Preferowane wydrukowane dzienniki rowerowe (jedna klasa = jeden dziennik) sprawdzane codziennie np. na pierwszej lekcji. Nauczyciel potwierdza swoim podpisem w danej kratce, że dziecko wykonało aktywną podróż. X w kratce oznacza, że dziecko było nieobecne lub nie wykonało aktywnej podróży

  1. UMK przydziela nagrody do 29 października 2021r. i

  2. W przypadku, gdy cała szkoła lub dana klasa funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania (tylko w takim przypadku), za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, które trwają minimum 30 min.ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU!