Góra Grosza 2022/2023

03.11.2022 |  Magdalena Woźny

Zapraszamy do udziału w kolejnej, już XXIII edycji akcji: „Góra Grosza”. W dniach 04.11.2022 do 22.12.2022 odbędzie się w naszej szkole zbiórka monet.

Akcja „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, na terenie całej Polski. Zebrane pieniądze przeznaczane są na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących.

Zbiórka monet będzie prowadzona w świetlicy szkolnej, w podanym wyżej terminie.

Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxiii-edycja/ 

Zachęcamy do aktywnego przyłączenia się do akcji!